Menu

AJALUGU Võru kulutab Valgast rohkem

  • Kirjutas Võrumaa Teataja

Paljude võrulaste jaoks on arusaamatu, miks siin majas nii palju inimesi töötab. FOTO: Võrumaa Teataja

Laupäev, 24. jaanuar 2009 Võrumaa Teataja

VÕRDLUS ❯ Võru linnas elas 1. jaanuari seisuga pisut üle 14 000 inimese, linnavalitsuses töötab 58 ametnikku. Valgas on sama palju elanikke, linnavalitsuses töötab aga kümme inimest vähem. Märkimisväärne vahe on ka linnaametnike palgakuludes: Võrus kulus selleks mullu üle 12 miljoni krooni, Valgas 3,5 miljonit krooni vähem. Kas Võru linnavalitsus priiskab raskel ajal?

Võrus elas 1. jaanuari seisuga 14 099 inimest. „Linnavalitsuses töötab praegu 58 ametnikku ja spetsialisti, lisaks jäätmejaama ja mujal väljaspool maja töötajad. Kokku on meil 62,25 töökohta, mullu oli neli rohkem,” ütles Võru linnapea Kersti Kõosaar.

Valgas oli 1. jaanuari seisuga 14 153 elanikku. Valga aselinnapea Enno Kase sõnul töötab linnavalitsuses 48 ametnikku.

Nii Kõosaar kui ka Kase ütlesid, et ametnike arv on piisav, täitmaks kohaliku omavalitsuse korralduse seadusega omavalitsustele pandud ülesandeid.

Võru linnavalitsuses oli viimane koondamine detsembris: siis lahkus neli inimest. Valga linnavalitsuses koondati viimati üle viie aasta tagasi.

Võru linnavalitsuses on kõige rohkem töötajaid rahandusosakonnas — 12 (Valga linnavalitsuses kaheksa — toim). Raamatupidamine on tsentraliseeritud. Linnal on 16 allasutust, nagu koolid, lasteaiad. Neist 14 jaoks teeb linn raamatupidamist.

Ka Valga linnavalitsuse raamatupidajad teenindavad allasutusi. „Meil on kõige rohkem ametnikke — üheksa — sotsiaalosakonnas, sest neil on palju inimesi teenindada,” ütles Kase.

Kõosaar ei riskinud öelda, kas lähitulevikus on plaanis veel kedagi koondada. „ Praegu ei saa öelda, et see plaanis oleks. Märtsist hakkavad omavalitsused riigi asemel puuetega laste hooldajatoetust maksma. Selleks tööks me inimest juurde ei võta,” ütles ta.

Valgas ei plaanita samuti koondamist, sest kõigil töötajatel on niigi suur koormus. 1993. aastast linnavalitsuses töötava Kase sõnul on ametnike arv viimase kümne aasta jooksul pidevalt vähenenud, kuigi omavalitsusel on tulnud uute kohustuste täitmiseks ka uusi töökohti luua.

Meil abilinnapead, neil sotsiaalpedagoogid

Paljud võrulased ei mõista, miks linnavalitsuses töötab neli kõrgepalgalist abilinnapead. Valga ja ligi 20 000 elanikuga Viljandi saavad edukalt hakkama kahe abilinnapeaga.

„Kui Reformierakonna ja Keskerakonna koalitsioon 2005. aastal moodustati, otsustati, et iga valdkonna eest vastutab konkreetne abilinnapea,” põhjendas Kõosaar. Tema ise toona otsustajate ringi ei kuulunud.

Valga linnavalitsuse ametnikest kolm on sotsiaalpedagoogid. Kuus aastat tagasi võttis linn tööle esimese sotsiaalpedagoogi ja kuna see õigustas end, võeti neid mõne aja pärast veel kaks juurde. „Nad tegelevad peamiselt õpilastega, kellel on kasvuraskusi ja kes eiravad koolikohustust. Omavalitsuse palgal olles säilitavad sotsiaalpedagoogid erapooletuse nii lapse, tema vanemate, õpetajate kui ka kooli suhtes,” selgitas Kase.

Väidetavalt ei suurene tänavu ühegi Võru linnavalitsuse töötaja ega spetsialisti palk. Mullu jaanuarist kasvas see kõigil, välja arvatud linnavalitsuse liikmetel, viis protsenti.

Kõosaare sõnul maksti mullu 66,25 töökohal töötanutele kokku 12,151 miljonit krooni, sellest linnavalitsuse liikmetele, kantselei, rahandus- ja juriidilise osakonna töötajatele 5,165 miljonit krooni. 12 miljoni sees on ka ligi 0,7 miljoni kroonine volikogu kulu.

Enno Kase sõnul kulus Valga linnaametnike palkadeks mullu 8,518 miljonit krooni. Kuna linna eelarve on veel vastu võtmata, ei osanud Kase öelda, kas ametnike palgad tänavu tõusevad.

15 PÄEVA ENIMLOETUD