Menu

Võru Linnavalitsuse istung 8. veebruaril

FOTO: ANDREI JAVNAŠAN Võrumaa Teataja

Võru linna 2017. aasta eelarvest sotsiaaltööalase tegevustoetuse andmine

Kinnitati Võru linna 2017. aasta eelarvest antavad sotsiaaltööalased tegevustoetused ühingutele ja organisatsioonidele. Kokku eraldatakse 45 290 eurot.

Ürituse kooskõlastamine ja parkla sulgemine

Pait Reimanile anti nõusolek sõiduautode võistluse "Tamula jäärada" raames võistluskeskuse rajamiseks ja Vee tn 6a parkla sulgemiseks ning pealtvaatajate ala ja järvejääle juurdepääsu korraldamiseks Tamula supelranna maaüksusel Võru linnas 12. veebruaril 2017 kella 9–18.
Korraldaja peab ürituse kooskõlastama Riigimetsa Majandamise Keskusega, Keskkonnaameti Lõuna regiooniga, Võrumaa Vetelpäästeühinguga, Politsei- ja Piirivalveameti Lõuna prefektuuri Võru politseijaoskonnaga ja Päästeameti Lõuna päästekeskuse Võrumaa päästepiirkonnaga enne ürituse toimumist.

Loa andmine linnavara võõrandamiseks

Võru Kreutzwaldi Koolile anti luba sõiduauto Suzuki Baleno, murutraktor Husqvarna, traktor TZ-4K-14 ja traktori käru võõrandamiseks läbi enampakkumise.

Kasutusloa väljastamine

Väljastati kasutusluba kaubandushoone laiendamisele asukohaga Pikk tn 4a.

Riigihanke tulemuste kinnitamine

Riigihanke "Võrukivi tööstusala kaugküttetrassi rajamine" edukaks pakkumuseks kinnitati AS EG Ehitus pakkumus maksumusega 71 916,44 eurot (hind ei sisalda käibemaksu) kui madalaima hinnaga pakkumus.

KUUM

ENIMLOETUD

VIIMASED

Prev Next