Menu

Võru Linnavolikogu istung 8. veebruaril

FOTO: Andrei Javnašan Võrumaa Teataja

Linnavara võõrandamine

Linnavalitsusele anti luba Võru linnas asuva Kivimurru tn 3 kinnistu (registriosa nr 2977941, pindalaga 6710 m², sihtotstarve 20% ärimaa, 80% tootmismaa) võõrandamiseks.

Ostueesõiguste mittekasutamine

Otsustati mitte kasutada kinnistu aadressiga Jüri tn 18, Võru linn (registriosa nr 911841) ning kinnistu aadressiga F. R. Kreutzwaldi tn 13 // 13a // Katariina allee 9 // Tartu tn 44, Võru linn (registriosa nr 70541) ostueesõigust.

Atmosfääriõhu kaitse seaduses ja keskkonnaseire seaduses sätestatud ülesannete delegeerimine

Võeti vastu määrus, millega delegeeritakse atmosfääriõhu kaitse seaduses ja keskkonnaseire seaduses sätestatud kohaliku omavalitsuse üksuse ülesanded Võru Linnavalitsusele ning antakse linnavalitsuse pädevusse seaduses sätestatud ülesannete täitmiseks struktuuriüksuse, ametniku või ametnike määramine.

Komisjonide muutmine

Valter-Jaan Ossis valiti uueks majanduskomisjoni esimeheks ja kultuurikomisjoni aseesimeheks.

KUUM

ENIMLOETUD

VIIMASED

Prev Next