Menu

Võru Linnavolikogu istung 8. märtsil

FOTO: Andrei Javnašan Võrumaa Teataja

Enne päevakorrapunktide juurde asumist teavitas linnavolikogu esimees Andres Visnapuu volikogu liikmeid koosseisulistest muudatustest. Erki Saarman peatas volikogu liikme volitused, tema asemele määrati Meelis Munski.

Võru linna 2017. aasta lisaeelarve

Võeti vastu Võru linna 2017. aasta esimene lisaeelarve, millega lisatakse eelarvesse riigieelarve toetusfond, kassajäägis seisuga 31. detsember 2016. a sisalduvad vahendid, täpsustatakse tasandusfond, laenuvajadus ning lisatakse 2017. a laekuvad sihtotstarbelised toetused.
Eelarve maht suureneb sellega 6,6 miljoni euro võrra ning 2017. a eelarve maht kasvab 22,4 miljoni euroni.

Projektile garantii andmine

Volikogu andis garantii, et projekti "Võru Lasteaed Päkapikk hoone energiatõhususe parandamine" tulemusena rekonstrueeritavat hoonet ja hoonealust kinnistut kasutatakse munitsipaallasteaiana ja seda ei võõrandata ega anta valdust üle kolmandatele isikutele ilma Rahandusministeeriumiga kooskõlastamata, vähemalt viie aasta jooksul, projekti lõppemisest arvates.

KUUM

ENIMLOETUD

VIIMASED

Prev Next