Menu

Võru Linnavalitsuse istung 12. aprillil

Võrumaa Teataja

Ürituse kooskõlastamine ning parkla ja tänavate sulgemine

Mittetulundusühingule Spordiühing Ekstreempark anti nõusolek avaliku ürituse "12. Võhandu maraton" korraldamiseks 20.04.2017 kella 12 – 22.04.2017 kella 9. Anti luba rajada Roosisaare silla juurde asuvasse parklasse maratoni võistluskeskus 20.04 kella 12 – 22.04.2017 kella 9; sulgeda Roosi tänav ja Tamula tänav maratoni stardi korraldamiseks 22.04.2017 kella 5–8; korraldada Tamula supelrannas paatide vetteminek 22.04.2017 kella 4–8.
Ühisstart antakse 22. aprillil kell 7 Tamula järvelt, finiš on Põlvamaal Võõpsu paadisadamas, distantsi pikkus 100 km, kontrollaeg võistlejaile 24 h. Osaleda võivad kanuud, süstad, kummipaadid, aerupaadid. Prognoositav paatkondade arv on 800 (koos saatemeeskondadega 1800 inimest), mis näitab, et Võhandu maraton on taas suuremaks kasvanud.

Aadressi ja sihtotstarbe määramine, erastatava maa suuruse kinnitamine ning nõustumine erastamisega

Määrati F. R. Kreutzwaldi tn 112 kinnisasjaga maaüksuse aadressiks F. R. Kreutzwaldi tn 112a. Nõustuti F. R. Kreutzwaldi tn 112a maa erastamisega, erastatava maa suurus on 414 m² ja sihtotstarve 100% veekogude maa.

Aadresside ja sihtotstarvete määramine ning nõustumine maa riigi omandisse jätmisega

Määrati riigi omandisse jäetavatele maaüksustele järgmised aadressid ja sihtotstarbed: Roosi tn 26a (100% elamumaa), Pikk tn 19d (100% sihtotstarbeta maa), Pikk tn 17g (100% sihtotstarbeta maa), Roopa tn 41 (100% sihtotstarbeta maa), Roopa tn 20 (100% sihtotstarbeta maa), Luha tn 16 (100% sihtotstarbeta maa), Piiri tn 52 (100% elamumaa), Väike tn 2 (100% elamumaa).

Detailplaneeringu vastuvõtmine ja avalikule väljapanekule suunamine

Võeti vastu ja suunati avalikule väljapanekule "Pikk tn 17, 17c, 17d kinnistute ja lähiala detailplaneering". Detailplaneeringu avaliku väljapaneku kestus on 14 päeva.

Planeeringulahendus annab võimaluse liita üheks krundiks Pikk tn 17, 17c ja 17d ning osa Pikk tänava maa-alast. Krundi kasutamise sihtotstarbeks on planeeritud tootmishoonete maa ja laohoone maa. Planeering võimaldab laiendada olemasolevat tootmishoonet ja annab võimaluse kolme uue hoonemahu püstitamiseks. Hoonete lubatud suurim ehitusalune pindala kogu krundil on 20147 m² maksimaalse kõrgusega maapinnast 13 m. Tehnilised seadmed võivad olla kuni 17,5 m kõrgused. Planeeringualale on kavandatud täiendav juurdepääs Lühikeselt tänavalt.

Isikliku kasutusõiguse seadmine

Anti nõusolek isikliku kasutusõiguse seadmiseks Danpower Eesti AS kasuks järgmistele kinnistutele:
Seminari väljak, Seminari tänav T1 ja Lydia Koidula tänav T1;  Jüri tänav,  Friedrich Reinhold Kreutzwaldi tänav, Luha tänav T1 ja Kadaka tänav T1. Määrati isikliku kasutusõiguse alad ja tingimused.

Riigihanke tulemuse kinnitamine

Riigihanke "Tartu tänava ja Lõuna-Eesti haigla vahelise jalg- ja jalgrattatee rajamise omanikujärelevalve teenus" edukaks tunnistati:
osa 1 - AS Infragate Eesti pakkumus, kui madalaima hinnaga pakkumus,  maksumusega 3357,90 eurot (hind ei sisalda käibemaksu);
osa 2 - AS Infragate Eesti pakkumus, kui madalaima hinnaga pakkumus,  maksumusega 7555,25 eurot (hind ei sisalda käibemaksu);
osa 3 - AS Infragate Eesti pakkumus, kui madalaima hinnaga pakkumus,  maksumusega 5876,30 eurot (hind ei sisalda käibemaksu).

KUUM

ENIMLOETUD

VIIMASED

Prev Next