Menu

Võru Linnavalitsuse istung 18. aprillil

Võrumaa Teataja

Taristuhaldus OÜ 2016 majandusaasta aruande kinnitamine

Kinnitati Taristuhaldus OÜ 2016 majandusaasta aruanne.

Ürituste korraldamine

Mittetulundusühingule Võru Folkloorifestival anti nõusolek avaliku ürituse "Rahvusvahelise tantsupäeva tähistamine Võru linnas" korraldamiseks 29. aprillil 2017 kella 10.30–11.30 ning lubada sulgeda vastavalt asendiplaanile: Koreli park kella 10.30–10.55 ja Kesklinna park kella 11.00–11.30. Tegu on XXIII Võru pärimustantsu festivali tutvustava sündmusega, kus tantsitakse koos linnaelanikega ja jagatakse reklaamflaiereid.

Mittetulundusühingule Võru Noortekeskus anti nõusolek avaliku ürituse "Kevadkalake 2017" korraldamiseks 29. aprillil 2017 kella 9–13 (start kell 10) Võru linnas Roosisaare silla juures Võhandu kanali kaldal.

Võistlejate registreerimine algab kell 9, võistlus stardib kell 10 ja kestab kella 12ni. Võistlus toimub korraldajate poolt väljamõõdetud sektorites, püügisektorid jagatakse loosi teel. Võistlusklasside arvestuses võistlevad tütarlapsed vanuses kuni 15 aastat ning poisid vanuses kuni 12 aastat ja 13–15 aastat.
Mittetulundusühingule Haanja Rattaklubi anti nõusolek avaliku ürituse "Heategevuslik teatejooks 2017" korraldamiseks 11. mail 2017 kella 15–18 (start kell 16) Võru Kesklinna pargis ning ürituse ajaks pargi sulgemiseks. Teatejooksuga annavad lapsed ja noored oma panuse liikumisvõime kaotanud eakaaslaste raviks. Täiskasvanud saavad laste raviks ning teatejooksul osalevate noorte panuse tunnustamiseks teha annetusi. Lisainfo: www.teatejooks.ee

Eriteenuste hinnad Võrumaa Keskraamatukogus

Otsustati kehtestada alates 2. maist 2017 Võrumaa Keskraamatukogu poolt osutatavate eriteenuste uued hinnad ning tunnistada kehtetuks Võru Linnavalitsuse 6. aprilli 2016 korraldus nr 143.

Võru linna 2017. aasta eelarvest kultuuri- ja spordiürituste toetuste andmine

Kinnitati Võru linna eelarvest kultuuri- ja spordiürituste antavad toetused 2017. aastaks – kokku 27 507 eurot.

Vara omandamine

Otsustati omandada Võru linnas asuvad kinnistud aadressiga Tartu tn 9 (elamumaa 100%, pindala 1301 m²) ja Tartu tn 7 (elamumaa 100%, pindala 1457 m², mõlema omanik AS KPG) hinnaga 9000 eurot. Eelnimetatud kinnistuid ja seda ümbritsevat maa-ala soovib linn kasutada sõidukite parkla rajamiseks, mida saaksid kasutada nii bussireisijad, linnas toimuvate avalike ürituste külastajad kui ka linna külastavad ja siin elavad  inimesed.

Ehituslubade väljastamine

Väljastati järgmised ehitusload:

- kaugküttetorustiku ehitamiseks asukohtadega Luha tänav T1, Luha tn 12, Jüri tänav, F. R. Kreutzwaldi tänav, F. R. Kreutzwaldi tn 108, F. R. Kreutzwaldi tn 114, Kose tee T1, Kose tee 3a, Kubja tee T1, Kubja tee 1, Kubja tee 3, Kadaka tänav T1, Laane tn 3b;
- kaugküttetorustiku ümberehitamiseks asukohtadega Seminari tänav T1, Seminari väljak, Lydia Koidula tänav T1;
- 100 m3 reservuaaride (10 tk) lammutamiseks asukohaga Kose tee 8;
- 200 m3 reservuaari (1 tk) lammutamiseks asukohaga Kose tee 8;
- 400 m3 reservuaaride (3 tk) lammutamiseks asukohaga Kose tee 8;
- 700 m3 reservuaaride (3 tk) lammutamiseks asukohaga Kose tee 8;
- 1000 m3 reservuaaride (4 tk) lammutamiseks asukohaga Kose tee 8;
- 2000 m3 reservuaaride (3 tk) lammutamiseks asukohaga Kose tee 8.

Toetuse andmine

Mittetulundusühingu Eesti Korteriühistute Liit koolituste korraldamist otsustati toetada 828 euroga.

KUUM

ENIMLOETUD

VIIMASED

Prev Next