Menu

Võru Linnavalitsuse istung 10. jaanuaril

  • Kirjutas Võrumaa Teataja

Fotod: ANDREI JAVNAŠAN/Võrumaa Teataja

Koolieelse lasteasutuse õpetaja töötasu alammäära kinnitamine

1. jaanuarist 2018 täistööajaga töötava Võru linna koolieelse lasteasutuse õpetaja ühe kuu  töötasu alammääraks kinnitati 980 eurot. Varem oli töötasu alammääraks 840 eurot.

Riigihanke korraldamine 

Korraldatakse riigihange "Võru linnas Räpina maantee rekonstrueerimise projekteerimine". Linnavalitsus esitas 20. detsembril 2017 Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumile taotluse Räpina maantee, kui täiendava transiitkoormusega tänava rekonstrueerimiseks toetuse eraldamiseks summas 690 630 eurot. Toetuse andmise või andmata jätmise otsustab ministeerium 120 päeva jooksul taotluse esitamise tähtpäevast.

Detailplaneeringu koostamise algatamine

Algatatakse Niidu tn 5 kinnistu ja lähiala detailplaneeringu koostamine eesmärgiga kaaluda võimalusi ehitusõiguste määramiseks. Planeeritava maa-ala suurus on u 0,4 ha. Planeeringu algatamise ettepaneku kohaselt soovitakse määrata Niidu tn 5 kinnistule maakasutuse sihtotstarveteks sotsiaalmaa, elamumaa ja ärimaa ning määrata ehitusõigused hoolekandeasutuse ehitamiseks.

Kasutuslubade väljastamine

Väljastati kasutusluba kaugküttetorustiku ehitamisele asukohtadega Põllu tn 12, Põllu tänav T1; kaugküttetorustiku ehitamisele asukohtadega Luha tänav T2, Jüri tänav, Luha tn 18; hotellihoone laiendamisele asukohaga Männiku tn 43a ning büroohoone ümberehitamisele asukohaga Vilja tn 14a.

 

15 PÄEVA ENIMLOETUD

VIIMASED