Menu

Võru Linnavalitsuse istung 14. veebruaril

  • Kirjutas Võrumaa Teataja

Ürituse kooskõlastamine ja parkla sulgemine

Osaühingule Sport Fishing Estonia anti nõusolek avaliku ürituse "Tamula talv 2018" raames kalapüügi võistluskeskuse rajamiseks 18. veebruaril 2018 kella 8–16 Võru linnas Vee tn 6a asuvas parklas.

Katastriüksuse jagamine

Nõustuti Vilja tn 57 katastriüksuse jagamisega kaheks, määrati katastriüksustele aadressid, sihtotstarbed ja pindalad järgnevalt:
Vilja tn 57, pindala 1875 m², sihtotstarve 100% ühiskondlike ehitiste maa;
Vilja tn 57a, pindala 8259 m², sihtotstarve 100% ühiskondlike ehitiste maa.

Vara omandamine

Otsustati osta kinnistu aadressiga Liiva tn 12a (elamumaa 85%, ärimaa 15%, pindala 824 m²) hinnaga 20 000 eurot. Kinnistu on vajalik Võru Järve Kooli arendamiseks.  

Ehituslubade väljastamine

Väljastati ehitusluba elamu  ümberehitamiseks asukohaga Liiva tn 23 ja abihoone ehitamiseks asukohaga Veskijärve tn 5.

Kasutusloa väljastamine 

Väljastati kasutusluba veetorustiku ehitamisele asukohtadega Kose tee 3c, Jaama tänav.

15 PÄEVA ENIMLOETUD

VIIMASED