Menu

Võru Linnavalitsuse istung 16. mail

  • Kirjutas Võrumaa Teataja

VÕRU  Foto on illustratiivne FOTO: Aigar Nagel

Ürituse kooskõlastamine

Mittetulundusühingule Võro Selts VKKF anti nõusolek avaliku ürituse "Uma Pido laat" korraldamiseks 2. juunil 2018 kella 9-14 ning luba sulgeda liikluseks kella 6-15 vastavalt asendiplaanile Jüri tänav Tartu tn ja Vabaduse tn vahel kauplejate alana ning Kesklinna park õpitubade läbiviimiseks. 

Detailplaneeringu koostamise algatamine

Algatati F. R. Kreutzwaldi tn 59c kinnistu ja lähiala detailplaneeringu koostamine eesmärgiga kaaluda võimalusi ehitusõiguste määramiseks ja sihtotstarbe muutmiseks. Planeeritava maa-ala suurus on u 0,7 ha. Maakasutuse sihtotstarbeks soovitakse määrata 100% elamumaa.

Enampakkumise tulemuste kinnitamine 

Kinnitati kirjaliku enampakkumise tulemused järgmiselt:

- katastriüksus aadressiga Järve tn 28, Võru (100% elamumaa, pindala 1789 m²) enampakkumise võitja 10 125 euroga Maarja-Liisa Kuklase; 
- katastriüksus aadressiga Järve tn 39, Võru (100% elamumaa, pindala 1588 m²), enampakkumise võitja 15 000 euroga Võru Tarbijate Ühistu; 
- katastriüksus aadressiga Järve tn 41, Võru (100% elamumaa, pindala 1551 m²) enampakkumise võitja 15 000 euroga Võru Tarbijate Ühistu.         

Loa andmine linnavara võõrandamiseks 
 
Võru Muusikakoolile anti luba võõrandada linnavara, tiibklaver ESTONIA 104 (inventari nr 0001711, soetatud 2005. a, soetusmaksumus 70,30 eurot) läbi enampakkumise. Enampakkumiste läbiviijaks kinnitatud Võru Muusikakool valmistab ette ja korraldab esmalt kirjaliku suunatud enampakkumise Võru Muusikakooli õpilastele, selle ebaõnnestumisel kirjaliku enampakkumise oksjonikeskkonnas www.osta.ee

Enampakkumise korraldamine linnavara kasutusse andmiseks
 
Otsustati korraldada kirjalik enampakkumine linnavara, asukohaga Võru, Tartu tn 25 II korrus kasutusse (üürile) andmiseks järgmiselt: 
- üldpindala 109,9 m², alghinnaga 2,24 eurot/ m²;         
- üldpindala 13,9 m², alghinnaga 2,24 eurot/ m². 

Ehituslubade väljastamine 

Väljastati ehitusload laohoone ehitamiseks asukohaga Kivi tn 18 ja kontorihoone ümberehitamiseks asukohaga Männiku tn 22. 

Kommentaarid  

0 #1 ummamuudu liin 2018-05-23 13:51
nagu alati Võru kihutab vastassuunas
http://arileht.delfi.ee/news/uudised/kohalike-omavalitsuste-ettevotlusaktiivsus-raugemise-teel?id=82192629
Tsiteeri | ebasobiv

15 PÄEVA ENIMLOETUD