Menu

Võru Linnavalitsuse istung 13. juunil

  • Kirjutas Võrumaa Teataja

Katariina allee Võrus FOTO: Aigar Nagel

Ehitusloa väljastamine

Väljastati ehitusluba kaugküttetorustiku ehitamiseks asukohtadega Räpina mnt T1, Räpina mnt 15, Räpina mnt 16, Räpina mnt 19, Räpina mnt 22b.

Kasutusloa väljastamine

Väljastati kasutusluba üksikelamu ehitamisele asukohaga Kanarbiku tn 5.

Ürituste kooskõlastamine ja maa-alade sulgemine

Kooskõlastati Aivo Proskini korraldatav avalik üritus "Vanavara laat ja näitus" 16. juunil 2018 kella 6–21 ja 17. juunil kella 6–17 Võru linnas Kose tee 9 // 9a kinnistul.

Mittetulundusühingule Võru Folkloorifestival anti luba korraldada 05.–08.07.2018 Võru linnas toimuva XXIV Võru pärimustantsu festivali „Teppo timm ja polkasamm“ raames:

- Rongkäik 05.07.2018 kella 17 kuni rongkäigu läbimiseni (Kreutzwaldi park-Katariina allee-Vabaduse tn-Jüri tn-Liiva tn);
- Festivalilaat 06.07. ja 08.07. kella 10–18 ning 07.07.2018 kella 10–24. Laat toimub Vabaduse tänaval Jüri tänava ja F. R. Kreutzwaldi tänava vahelisel lõigul; F. R. Kreutzwaldi tänaval Vabaduse tänava ja Liiva tänava vahelisel lõigul; Liiva tänaval F. R. Kreutzwaldi tänava ja Jüri tänava vahelisel lõigul;
- Vabaõhu pargiprogramm 06.–08.07.2018 kella 10–13 ning 08.07. kella 21 – 09.07.2018 kella 02 Kesklinna pargis;
- Tantsuõhtu Võru Kandle aias: 06.07. kella 21 – 07.07.2018 kella 02 ning 07.07. kella 21 – 08.07.2018 kella 02;
- Folkaeroobika 07. ja 08.07.2018 kella 09–10 Friedrich Reinhold Kreutzwaldi pargis;
- Tänavatants 07.07.2018 kella 20–21 Vabaduse väljakul.

Müügikoha hooajaliseks laiendamiseks kooskõlastuse andmine

Osaühingule Lilleseaded anti nõusolek müügikoha hooajalise laienduse (müügitelk)  paigaldamiseks Vabaduse tn 8 asuva lilleäri vahetus läheduses asuvale haljasalale ajavahemikul 18.–19. juuni 2018.

Isikliku kasutusõiguse seadmine

Anti nõusolek isikliku kasutusõiguse seadmiseks Elektrilevi OÜ kasuks Tartu tänav T1 kinnistule Määrati isikliku kasutusõiguse ala ning tingimused.

Anti nõusolek isikliku kasutusõiguse seadmiseks Telia Eesti AS kasuks Tartu tänav T1 kinnistule. Määrati isikliku kasutusõiguse ala ning tingimused.

Anti nõusolek isikliku kasutusõiguse seadmiseks Telia Eesti AS kasuks Kesk tänav T1 kinnistule. Määrati isikliku kasutusõiguse ala ning tingimused.

Anti nõusolek isikliku kasutusõiguse seadmiseks Telia Eesti AS kasuks Võlsi tee T1 kinnistule. Määrati isikliku kasutusõiguse ala ning tingimused.

Anti nõusolek isikliku kasutusõiguse seadmiseks Telia Eesti AS kasuks Järve tänav T1 kinnistule ja Metsa tänav T1 kinnistule. Määrati isikliku kasutusõiguse ala ning tingimused.

Anti nõusolek isikliku kasutusõiguse seadmiseks Danpower Eesti AS kasuks Räpina maantee T1 kinnistule. Määrati isikliku kasutusõiguse ala ning tingimused.

Katastriüksuse jagamine

Nõustuti F. R. Kreutzwaldi tn 111 // 111a katastriüksuse (katastritunnus 91901:013:0800, pindala 1887 m², sihtotstarve 50% elamumaa, 50% ärimaa) jagamisega kaheks. Moodustatavatele katastriüksustele määrati aadressid, sihtotstarbed ja pindalad järgnevalt:
F. R. Kreutzwaldi tn 111, pindala 783 m², sihtotstarve 100% elamumaa;
F. R. Kreutzwaldi tn 111a, pindala 1103 m², sihtotstarve 100% ärimaa.

Enampakkumise korraldamine linnavara võõrandamiseks

Korraldatakse elektrooniline enampakkumine Võru linnas asuva Kivimurru tn 3 kinnistu (registriosa nr 2977941, pindalaga 6710 m², sihtotstarve 20% ärimaa, 80% tootmismaa) võõrandamiseks, alghinnaga 40 000 eurot. Enampakkumine korraldatakse veebikeskkonnas osta.ee, käsiraha suuruseks kinnitati 10 000 eurot.

Korralduse "Teenuste hindade kehtestamine" muutmine

Võru Linnavalitsuse 20. oktoobri 2010 korralduses „Teenuste hindade kehtestamine“ tehakse muudatused alates 15. juunist 2018. 
Kuna sotsiaaltööosakonnas ei osutata enam pesupesemise teenust oli vajalik vastavate teenuste hindade kehtetuks tunnistamine. Pesupesemise teenust osutab Nöörimaa Tugikodu.

Korraldust täiendatakse uute punktidega järgmises sõnastuses:

1.4. Sünni registreerimisel väljastatava tõendi kaaned isikule, kelle elukoht on  väljaspool Võru linna 3.60; 
1.5. Abielu sõlmimisel väljastatava tõendi kaaned isikule, kelle elukoht on väljaspool Võru maakonda 3.60."

15 PÄEVA ENIMLOETUD