Menu

Võru Linnavalitsuse istung 8. augustil

  • Kirjutas Võrumaa Teataja

Katariina allee Võrus FOTO: Aigar Nagel

Ürituste kooskõlastamine ja maa-alade sulgemised

Mittetulundusühingule Võrumaa Spordiliit anti nõusolek avaliku ürituse "Georg Otsa mälestusvõistlused pikamaaujumises" raames stardi- ja finišiala ning võistluskeskuse rajamiseks ja puhkeala sulgemiseks 11. augustil 2018 kella 9–17 (võistluse start kell 14) Tamula rannas.

Mittetulundusühingule Rulakool anti nõusolek avalike ürituste "Rulakooli suvepäevad ja Võru rulamängud" raames treeningute ja võistluste korraldamiseks ning puhkeala sulgemiseks Võru linna skatepargis:
14. augustil 2018 (treeningtunnid) kella 18–21;
15. augustil 2018 (treeningtunnid) kella 10–12.30 ja kella 18–21;
16. augustil 2018 (treeningtunnid) kella 10–12.30 ja kella 18–21;
17. augustil 2018 (võistlus noortele) kella 12–16;
18. augustil 2018 (võistlus täiskasvanutele) kella 12–24.

Füüsilisest isikust ettevõtjale Sirle Sillaste anti nõusolek avaliku ürituse "Võru laat" korraldamiseks 31. augustil 2018 kella 9–16. Liikluseks suletakse Vabaduse väljak 31. augustil 2018 kella 7–17.

Kasutuslubade väljastamine

Väljastatakse kasutusluba üksikelamu laiendamisele asukohaga Heina tn 3a, kaubandushoone ehitamisele asukohaga Räpina mnt 15, laohoone ümberehitamisele asukohaga Pikk tn 20c.

Ehitusloa väljastamine

Väljastatakse ehitusluba ärihoone püstitamiseks asukohaga Räpina mnt 18a.

Kinnistu koormamine kasutusvaldusega

Anti nõusolek kinnistule Olevi tänav T2 kasutusvalduse seadmiseks Võru Tarbijate Ühistu kasuks. Määrati kasutusvalduse ala ning tingimused. Kasutusvalduse ala pindala on 2875 m², ala kasutatakse avaliku parkla rajamiseks ja haldamiseks, kasutusvaldus seati tähtajaga 20 aastat.

15 PÄEVA ENIMLOETUD