Menu

Võru linnavalitsuse istung 5. septembril

  • Kirjutas Võrumaa Teataja

Katariina allee Võrus FOTO: Aigar Nagel

Haridusasutuste poolt osutatavate teenuste hinnad 

Kehtestati alates 10. septembrist 2018 Võru linnavalitsuse hallatavate haridusasutuste poolt osutatavate teenuste hinnad. 

Õpilaste arvu suurendamine klassis 

Võru Kreutzwaldi Koolil lubati suurendada 2018/2019. õppeaastal õpilaste arvu üle "Põhikooli- ja gümnaasiumiseadus" § 26 lg 1 sätestatud piirnormi: 3B klassis kuni 25 õpilaseni ning 5A ja 6B klassis kuni 26 õpilaseni. 

Vara tasuta kasutusse andmise lepingu lõpetamine 

Otsustati seisuga 10.09.2018 lõpetada Võru Linnavalitsuse ja mittetulundusühingu FC Helios Võru vahel 26.09.2013 sõlmitud vara tasuta kasutusse andmise leping, millega Võru linn andis MTÜ-le FC Helios Võru tasuta kasutusse Roosi tn staadioni tähtajaga 30.09.2033. MTÜ FC Helios Võru esitas 24.08.2018 avalduse lepingu lõpetamiseks, kuna seoses uue staadioni rajamisega ei vaja klubi enam Roosi tn staadioni. 

Ehituslubade väljastamine 

Väljastati järgmised ehitusload: ringristmiku ehitamiseks asukohtadega Jüri tänav, Luha tänav T1 ja Luha tänav T2, vee- ja kanalisatsioonitorustike ehitamiseks asukohaga Pikk tänav ning sademevee kanalisatsioonitorustiku ehitamiseks asukohaga Räpina maantee T1. 

Reservfondi kasutamine 

Otsustati suunata reservfondist 4 900 eurot Võru Lasteaed Punamütsike eelarvesse basseiniruumi uue õhukuivati soetamiseks. 

15 PÄEVA ENIMLOETUD