Menu

Võru Linnavalitsuse istung 14. novembril

  • Kirjutas Võrumaa Teataja

FOTO: Aigar Nagel

Üldhariduskoolide hoolekogude koosseisude kinnitamine

Kinnitati Võru linna üldhariduskoolide hoolekogude koosseisud.

Võru Kreutzwaldi Kool: lastevanemate esindajad Merle Koop, Andres Linnassaar, Tõnu Jõgi, Aigar Paas, õppenõukogu esindaja Aivar Halapuu, õpilaste esindaja Triin Hordo. 


Võru Kesklinna Kool: lastevanemate esindajad Reet Utsu, Kristi Vals, Kristi Soll, Jaan Randvere, Kati Malinovski, Janne Tasso, Oksana Aasa, Evely Heinvee, Margus Reismann, õppenõukogu esindaja Triinu Kärbla, õpilaste esindaja Kertu Peelo. 
Võru Täiskasvanute Gümnaasium: vilistlaste esindajad Kalev Kleinert, Gerli Leok, toetava organisatsiooni esindaja Merle Koik, õpilaste esindaja Keily Laurits, õppenõukogu esindajad Tiit Vaher, Lilia Vildo.

Võru Järve Kool: lastevanemate esindajad Merike Varblane, Helin Kõivsaar, Jana Kristoving, Anneli Männiste, toetavate organisatsioonide esindaja Ulvi Raid, õppenõukogu esindaja Eve Morel.

Linnavolikogu esindajad määratakse hoolekogudesse Võru Linnavolikogu otsusega.

Detailplaneeringu kehtestamine

Kehtestati "Niidu tn 5 kinnistu ja lähiala detailplaneering". 

Planeeritava maa-ala suurus on u 0,4 ha. Planeeringuga määratakse maakasutuse sihtotstarveteks sotsiaalmaa, elamumaa ja ärimaa ning ehitusõigused hoolekandeasutuse ehitamiseks.

Katastriüksuste jagamine

Kirsi tänav T1 katastriüksus (pindala 1131 m², sihtotstarve 100% transpordimaa) jagati seitsmeks, määrati aadressid ja sihtotstarbed järgnevalt:

Kirsi tänav T1, sihtotstarve 100% transpordimaa;
Kirsi tn 9a, sihtotstarve 100% elamumaa;
Kirsi tn 7a, sihtotstarve 100% elamumaa;
Kesk tn 11b, sihtotstarve 100% elamumaa;
Kirsi tn 10a, sihtotstarve 100% elamumaa;
Kirsi tn 8a, sihtotstarve 100% elamumaa;
Kirsi tn 6a, sihtotstarve 100% elamumaa.

Toome tänav T1 katastriüksus (pindala 2266 m², sihtotstarve 100% transpordimaa) viieks, määrati aadressid ja sihtotstarbed järgnevalt:

Toome tänav T1, sihtotstarve 100% transpordimaa;
Vilja tn 29b, sihtotstarve 100% elamumaa;
Toome tn 4a, sihtotstarve 100% elamumaa;
Toome tn 6a, sihtotstarve 100% elamumaa;
Toome tn 8a, sihtotstarve 100% elamumaa.

Tööstuse tänav T1 katastriüksus (pindala 2574 m², sihtotstarve 100% transpordimaa) jagati kuueks, määrati aadressid ja sihtotstarbed järgnevalt:

Tööstuse tänav T1, sihtotstarve 100% transpordimaa;
Vilja tn 55a, sihtotstarve 100% elamumaa;
Tööstuse tn 3a, sihtotstarve 100% elamumaa;
Tööstuse tn 5a, sihtotstarve 100% elamumaa;
Tööstuse tn 7a, sihtotstarve 100% elamumaa;
Tööstuse tn 13a, sihtotstarve 100% elamumaa.

Veski tänav T1 katastriüksus (pindala 5898 m², sihtotstarve 100% transpordimaa) jagati üheteistkümneks, määrati aadressid ja sihtotstarbed järgnevalt:

Veski tänav T1, sihtotstarve 100% transpordimaa;
Toome tn 8b, sihtotstarve 100% elamumaa;
Veski tn 4a, sihtotstarve 100% elamumaa;
Veski tn 6a, sihtotstarve 100% elamumaa;
Veski tn 8a, sihtotstarve 100% elamumaa;
Veski tn 10a, sihtotstarve 100% elamumaa;
Kirsi tn 9b, sihtotstarve 100% elamumaa;
Kirsi tn 10b, sihtotstarve 100% elamumaa;
Veski tn 16a, sihtotstarve 100% elamumaa;
Veski tn 18a, sihtotstarve 100% elamumaa;
Veski tn 20a, sihtotstarve 100% elamumaa.

Katastriüksuste liitmine

Nõustuti Veskioja tn 22 (pindala 600 m², sihtotstarve 100% elamumaa) ja Veskioja tn 22a (pindala 811 m², sihtotstarve 100% elamumaa) katastriüksuste liitmisega. Katastriüksusele määrati aadressiks Veskioja tn 22 ja sihtotstarbeks 100% elamumaa.

Kasutuslubade väljastamine

Väljastatakse kasutusluba laohoone ehitamisele asukohaga Kivi tn 18; majandushoone laiendamisele asukohaga Vee tn 9; kaugküttetorustiku ehitamisele asukohtadega Võrumõisa tee 4a, Võrumõisa tee 2, Võrumõisa tee 4, Tartu tänav T1, Vilja tänav, Vabaduse tänav T1.

15 PÄEVA ENIMLOETUD