Menu

Võru Linnavalitsuse istung 5. detsembril

  • Kirjutas Võrumaa Teataja

FOTO: Aigar Nagel

Teenuslepingu sõlmimine

Taristuhaldus OÜ-ga sõlmitakse hooldusteenuste osutamise leping 2019. aastaks. Haljastute hooldusteenuse hind on 14 357 eurot (sisaldab käibemaksu) ühes kalendrikuus ning Jüri tn 54 kinnistu hooldusteenuse hind on 295 eurot (sisaldab käibemaksu) ühes kalendrikuus.

Arengukavade kinnitamine

Kinnitati Võru Lasteaed Sõleke arengukava 2019–2021, Võru Lasteaed Punamütsike arengukava aastateks 2019–2021 ning Võru Lasteaed Päkapikk arengukava 2019–2021. 

Kinnitati "Võru Kesklinna Kooli arengukava aastani 2025" muudetud tegevuskava.

Kinnitati Võru Muusikakooli arengukava aastateks 2019–2022, Võru Spordikooli arengukava aastateks 2019–2022, Võrumaa Keskraamatukogu arengukava aastateks 2019–2022.

Loa andmine müra tekitamiseks

Kaitseväele anti nõusolek 2. jalaväebrigaadi Kuperjanovi jalaväepataljoni laskeväljaõppe harjutuste läbiviimise ajal müra tekitavate imitatsioonivahendite kasutamiseks 2. jaanuarist kuni 23. detsembrini 2019 tööpäevadel kella 7–20 Kaitseväe Taara linnaku territooriumil (Kose tee 3a, Võru linn). Vahetult enne laskeväljaõppe toimumist teavitatakse üldsust.

Ürituse kooskõlastamine ja väljaku sulgemine

Füüsilisest isikust ettevõtjale Sirle Sillaste anti nõusolek avaliku ürituse "Võru talvelaat" korraldamiseks 21. detsembril 2018 kella 9–15. Liikluseks suletakse Vabaduse väljak kella 7─16.

Riigihanke korraldamine

Korraldatakse riigihange "Räpina maantee rekonstrueerimise 1. etapp". Ehitustööde käigus rekonstrueeritakse Räpina maantee Vilja ja Pikk tänava ristmikust (kaasa arvatud) kuni linnapiirini.

Ehituslubade väljastamine

Väljastatakse ehitusload külmaveetorustiku ehitamiseks asukohaga Räpina maantee T1 ja kanalisatsiooni ehitamiseks asukohaga Räpina maantee T1.

Kasutusloa väljastamine

Väljastatakse kasutusluba tootmishoone laiendamisele asukohaga Pikk tn 17.

15 PÄEVA ENIMLOETUD