Menu

Sorteerimissüsteemidest Võru linna avalikel üritustel

  • Kirjutas Anne Vahtla, haljastuse ja linnakujunduse spetsialist

Võru linnavalitsus on saanud Keskkonnainvesteeringute Keskuselt (KIK) toetuse projektile "Sorteerimissüsteemid Võru linna avalikel üritustel".

Keskkonnaprogrammi projektimeede on ellu kutsutud avalikel kogunemistel jäätmete liigiti kogumise arendamiseks, sealhulgas jäätmete liigiti kogumise süsteemide soetamiseks. Võru linnas toimub aastaringselt erinevaid rahvarohkeid üritusi: rattapäev, Võru linna sünnipäev, lastefestival, jõululaat, kus on väga oluline prügimajanduse korrektne toimimine, sest vabas õhus toimuvatel üritustel tekib palju erinevaid jäätmeid. Korraldaja peab organiseerima prahi koristuse, mis on ka üks kuludest. Siiani on kogutud prügi sorteerimata kujul ning tasutud selle äraviimise ja ladustamise eest, samas kui sorteeritult peaks maksma vaid selle eest, mida keskkonnajaamas tasuta vastu ei võeta.

Mida rohkem on erinevaid kohti, kus inimesed saavad prahti teadlikult sorteerida, seda loomulikum on seda teha, kuna inimeste sorteerimisharjumused kinnistuvad. Teretulemast üritustele ja käitume keskkonnateadlikult!

KESKONNAINVESTEERINGUTE KESKUS

Projektiga soetati 5 sorteerimissüsteemide komplekti. Erivärvilised konteinerid ja piktogrammidega infotahvlid juhatavad inimesi õigesti käituma. Roheline prügikast on bioprügi (kõik see, mis looduses laguneb), sinine prügikast Eesti pandipakendi märgiga taara ja kollane prügikast segapakendi jaoks (plast, paber, metall, kile – kõik see, mida saab ümber töödelda ja taaskasutada) ning punane prügikast jäätmetele, millega ei ole muud teha, kui prügimäele viia. Projekti kogusumma on 4710 eurot, linna omaosalus 10%.  Allikas mai 2018 Võru Linna Leht

15 PÄEVA ENIMLOETUD