Menu

Andmekaitsespetsialist on esimese poolaasta nõuandetelefoni enimkäsitletud teema

  • Kirjutas Võrumaa Teataja

Andmekaitse Inspektsiooni nõuandetelefoni kõnede arv on käesoleva aasta esimesel poolaastal kahekordistunud võrreldes eelmise aastal sama perioodiga, peamised küsimused olid seotud isikuandmete kaitse ja üldmääruse jõustumisega.

„Tervelt 84% kõigist 1566 infoliinile poolaasta jooksul laekunud kõnedest olid seotud küsimustega isikuandmete kaitse ja üldmääruse kohta. Otseselt üldmääruse kohta küsiti 580 kõnes,“ märkis Andmekaitse Inspektsiooni koostöödirektor Maarja Kirss.

Seoses üldmääruse kehtima hakkamisega on asutuste ja ettevõtete esindajad pöördunud inspektsiooni poole kõige rohkem seoses andmekaitsespetsialisti määramisega. Küsimiste arv sagenes alates aprillikuust ja kõige rohkem vesteldi andmekaitsespetsialisti määramise teemal maikuu teisel poolel.

Asutustest tulnud kõned puudutasid veel avaliku teabe seadusega seonduvaid küsimusi, näiteks sooviti paljudel kordadel nõu teabenõuete täitmise ja juurdepääsupiirangute kohta.

Eraisikute enimkäsitletud valdkonnad seoses isikuandmete kaitsega puudutasid töösuhetega seotud küsimusi. Enim päriti töökohtadel kaamerate kasutamise kohta ning kas töölt lahkudes tuleb tööandjal sulgeda töötaja tööalane e-posti aadress. Samuti oli korduvaks teemaks andmete avalikustamine. Pea kõikidel juhtudel osutus helistajate mureks kas nime, isikukoodi või foto avalikustamine internetis või meedias.

Nõuandetelefoni poolaasta kokkuvõttest tuleb jätkuvalt enamkäsitletud eraisiku teemana välja veel salvestusseadmete kasutamine, ehk siis küsimused kaamerate kasutamise lubatavuse kohta avalikes kohtades, kortermajade juures ning eramajade küljes.

Inspektsiooni järelvalvesse kuuluva elektroonilise side seadusega seonduvad kõned tulid samuti nii eraisikutelt kui ettevõtetelt ning ületasid möödunud aasta sama perioodi kõned kahekordselt. Peamiselt puudutasid kõned elektroonilise otseturustuse (nn spämmi) edastamist. Kõige rohkem tuli kõnesid e-poodide pidajatelt, kes seoses üldmäärusega vaatasid üle oma andmekaitse tingimusi ning uurisid, kas on vaja tingimusi uuendada.

15 PÄEVA ENIMLOETUD