Menu

Kadunud inimese otsing hõlmab delikaatset infot – eraelu kaitseks jaga seda vaid politseiga

  • Kirjutas Võrumaa Teataja

pixabay

Kadunud inimese taustainfo kogumine hõlmab suures ulatuses nii kadunud inimese kui tema lähedaste delikaatset ja eraelulist infot, mida on turvaline jagada üksnes politseiga.

Väldi olukordi, kus avaldad selliseid andmeid kõrvalistele inimestele. Vabatahtlikele jagab vajaminevat infot ahelikuotsinguks politsei ning tagab, et niigi raskes seisu oleva pere privaatsus säiliks kogu otsingute vältel. Kui appi tulnud inimesed küsivad otsingute eest tasu, keeldu sellest: politseitöö, kaasatud tehnika ja vabatahtlike panus on abivajajale igal hetkel tasuta.

Ennekõike unusta välismaistest sarjadest nähtu ja kuuldu, et teatamaks politseile kadunud inimesest tuleb oodata 24 tundi. Kui kadunud inimese käitumismuster erineb tavapärasest ning sul on tunne, et ta võib olla ohus, anna sest esimese asjana kohe politseile teada. Iga mööduv tund on üksnes võimaliku abivajaja kahjuks. Politsei käivitab otsingu kogudes olemasoleva info tema asukoha selgitamiseks. Samas on sinulgi võimalus aidata kaasa, kui mõtled hädaabinumbril kõne tehes järgmistele:

Millele hädaabikõne tehes mõelda:

Ajaaken: millal, kus ja kes viimati otsitavat inimest nägi, kuhu ja millal ta pidanuks jõudma

Asjaolud: kas kadumise eel oli konflikte või teisi probleeme (sassis suhted, võlad, muud pinged või sõltuvusprobleemid), mis võisid tingida ootamatu lahkumise

Korduvus: kas otsitav on varem kodust sõna jätmata lahkunud. Millisel põhjusel ja kus teadaolevalt viibis

Isikukirjeldus: millise riietusega otsitav võis lahkuda. Vajadusel vaata üle koju jäänud üleriided hindamaks, mis ta selga võis panna

Terviseseisund: milline on otsitava inimese füüsiline ja vaimne tervis, kas ta vajab ravimeid ning kas need ravimid on tal kaasas

Kontaktid: kellega otsitav läbi käib, kelle juures viibida võib – võimalusel koonda võimalik nimekiri kontaktidest ja aadressidest

Telefon: kas otsitaval võib kaasas olla telefon, mille asukohta positsioneerida. Kui telefon jäi koju, kellele on tehtud viimased kõned või saadetud sõnumid

Muud sidevahendid: kas otsitaval võib olla kaasas teisi tehnilisi seadmed nagu süle- või tahvelarvuti

Sotsiaalmeedia: milliseid kontosid otsitav omab ning kas ta on neid lahkumise järgselt kasutanud

Rutiin: milline on otsitava tavapärane päevarutiin, sealhulgas töökoht, hobid ja muud päevaplaanid

Arutelud: kas otsitav on varem rääkinud kohtadest, kuhu tahab minna või plaanidest, mida ellu viia

Lemmikkohad: kas otsitaval on meelispaiku, kus mõtteid settida – sünnikoht, mõni matkarada, veesilm, mäetipp või muu koht

Sõiduk: kas otsitav võis lahkuda sõidukiga. Mis on masina mark, mudel, registreerimisnumber ja enamlevinud sõidusihid

Ohtlikkus: kas otsitav võib olla endale või teistele mingil moel ohtlik

Nende küsimuste lahendamise kõrval teeb politsei inimese leidmiseks hulga täiendavaid toiminguid ning paneb töösse vajaminevad ressursid. Sealhulgas kaasab vajadusel tehnilised vahendid, kogukonna ja teised vabatahtlikud. Kui inimene on kadunud maastikul ja tema leidmiseks saab kaasata vabatahtlikud, jagab neile vajaminevat infot ahelikuotsinguks politsei, kes ühtlasi tagab kadunu ja tema lähedaste eraeluliste andmete kaitse kogu otsingu vältel.

Kui mõni appi tulnud inimene küsib emotsionaalselt niigi raskes seisus olevatelt lähedastelt või teistelt asjaosalistelt otsimise eest tasu, keeldu sellest ning teata juhtunust politseile. Politseitöö, kaasatud tehnika ja vabatahtlike panus on hädasolijale ja tema lähedastele igal hetkel tasuta.

15 PÄEVA ENIMLOETUD