Menu

Sõlekese leppetrahvid lähenevad 100 000 eurole

Võru linnavalitsus suhtleb Sõlekese lasteaia ehitajaga praegu vaid kirjalikult, erimeelsused kolme miljoni eurose lasteaia ehitajaga on selleks liiga suured, et pooled saaksid endale lubada suusõnalist infovahetust. Vaid töökoosolekutel räägitakse näost näkku. Erimeelsused juba teist kuud veniva lasteaiaprojekti lisatööde ja ajagraafiku osas on suured. Ja lasteaed pole ikka veel valmis.

Ehitustöid tegev AS YIT Ehitus on tööde venimise põhjenduseks toonud ettenägematud asjaolud: vundamentide uute lahenduste projekteerimine ja ehitamine, hoone lisatoestamine, keldrikorrusel töid seganud vihmaperiood, planeeritust suurem krohvimistööde maht jm.

Võru linn püüab aga järjekindlalt kohaldada kõiki paberile pandud leppetrahve, mille summa on juba praegu ligikaudu 80 000 eurot. Isegi kui suudetakse kinni pidada järgmisest daatumist, milleks on aprilli algus, küündib sanktsioonide summa peagi 100 000 euroni. Kuidas see kujuneb?

Tänaseks on lõpuks vastu võetud ehitise niinimetatud „karp kinni” lahendus. See oleks pidanud valmis olema juba eelmise aasta 30. septembril, valmis aga alles 10. veebruaril. Ehitajalt nõutakse selle eest leppetrahvi 350 eurot päevas. Ehitustöö pidi valmis olema 2. jaanuaril, ka selle tähtaja trahv on 350 eurot päevas. Lõplik kasutusvalmidus pidi olema saavutatud 30. jaanuariks, sellest lisandub trahv 500 eurot päevas.

Kompromissi koht on pooltel alati olemas, avalikus sektoris on sellele aga piirid ette pandud.  Kui tehakse kompromiss, siis peab selle kohta olema selgesõnaline dokument, kus on näha need kaalutlused, mille tõttu on järeleandmisi tehtud. Mõeldes kas või teistele hankes osalenud ehitajatele.

Õnneks ei ole praegu hirmu, et ehitus võiks jääda pooleli. Poolelijäävast objektist on kaotada mõlemalt poolel, nii tulevaste referentside kui ka maine osas. Kõige suuremaks kaotajaks on kahjuks Võru linna lapsed, nende vanemad, vennad ja sõbrad. Lapsed pole praegu oma Sõlekese-kodus ja ei saa sinna enne sügist.

KUUM

ENIMLOETUD

VIIMASED

Prev Next