Menu

Täna algab koolides PISA 2018 eeltest

Võrumaa Teataja

17. aprillil algab Eesti koolides PISA 2018 eeltest. Kolme nädala jooksul teevad pea 3900 15-aastast õpilast testi, mille tulemuste põhjal pannakse kokku järgmise aasta kevadel toimuv  põhitest. PISA 2018 põhiliseks hindamisvaldkonnaks on funktsionaalne lugemisoskus.

SA Innove PISA koordinaator Gunda Tire sõnul mõõdab järgmisel aastal toimuv PISA 2018 põhitest seda, kui hästi saavad meie 15-aastased õpilased aru kirjalikest tekstidest ja kui tõhusalt suudavad nad neid kasutada: „PISA 2018 põhiliseks hindamisvaldkonnaks, sarnaselt PISA 2009 testile, on funktsionaalne lugemisoskus. 2009. aasta tulemustest selgus, et ehkki 61% Eesti noortest lugemist pigem naudib, loeb ilukirjandust meelsasti vaid veerand 15-aastastest õpilastest. Kas olukord on praeguseks muutunud ja millised on noorte lugemisharjumused aastal 2018, selgubki järgmisest PISA uuringust.“

Riigi jaoks on PISA 2018 põhiuuringus osalemise eelduseks eeltesti läbiviimine, mille raames  katsetatakse läbi uued ülesanded ja protseduurid. Andmete alusel selekteeritakse välja vaid kõrge kvaliteediga ülesanded, millest pannakse kokku PISA 2018 põhitest. Eeltesti tegemine võtab aega 3 tundi ja test on elektroonne.

Eelmise, PISA 2015 uuringu põhiliseks hindamisvaldkonnaks olid küll loodusteadused, kuid siis näitasid Eesti noored, et oma lugemistulemustes ollakse maailmas 6. ning Euroopa riikide arvestuses Soome ja Iirimaa järel 3. kohal.

KUUM

ENIMLOETUD

VIIMASED

Prev Next