Menu

Esimesed eraisikud lõpetasid KIKi toetusel ühisveevärgi ja -kanalisatsioonitööd

  • Kirjutas Võrumaa Teataja

Foto on illustratiivne FOTO: Aigar Nagel

Keskkonnainvesteeringute Keskus (KIK) tegi esimesed kaksteist väljamakset kogusummas 34 088 eurot eraisikutele, kes lõpetasid oma kinnistutel tööd selleks, et liituda ühisveevärgi ja -kanalisatsiooniga.

„Suve algul avatud toetusvõimaluse abil on juba kaksteist kiiremat puhta joogivee ja kanalisatsiooni majja saanud ning ka toetussumma kätte saanud. Lisaks on ligi pooltuhat taotlejat saanud tööde tegemiseks rohelise tule. Toetusraha aga jagub, seega kutsun kõiki üles puhtama keskkonna nimel seda võimalust kasutama,“ ütles KIKi nõukogu esimees ja keskkonnaminister Siim Kiisler.

Eraisikute taotlusi ühisveevärgi ja -kanalisatsiooniga liitumiseks või reovee kogumismahuti paigaldamiseks on 13.09 seisuga KIKi laekunud 698 kogusummas 1 754 581 eurot. Nendest on positiivseid rahastusotsuseid saanud 482 kogusummas 1 394 829 eurot. Peale otsuse saamist on võimalik ehitustöödega alustada ning pärast tööde lõppu KIKile esitada toetuse saamiseks väljamaksetaotlus.

„Rõõm, et oleme saanud taotlusi üle terve Eesti,“ sõnab KIKi juhataja Veiko Kaufmann, jätkates, et kuna taotlusvooru eelarve on 10 miljonit eurot, siis ootame KIKi taotlusi esitama veel inimesi, kelle majapidamine asub reoveekogumisalal, mille reostuskoormus on üle 2000 tarbija. „Soovime, et võimalikult paljud inimesed oleksid toetusest teadlikud.“

Kõige enam on taotlusi laekunud Harjumaalt (228), Lääne-Virumaalt (86), Ida-Virumaalt (72) ning Hiiumaalt (52). Taotlusi on esitatud ka Valgamaalt (40), Tartumaalt (39), Võrumaalt (37), Pärnumaalt (27), Raplamaalt (19), Põlvamaalt (17), Jõgevamaalt (17), Järvamaalt (11), Läänemaalt (10), Viljandimaalt (7) ja Saaremaalt (6).

Seda, kas elukoht asub vastaval reoveekogumisalal ning kas on võimalik toetust taotleda, saab kontrollida KIKi kodulehelt.

15 PÄEVA ENIMLOETUD