Menu

Võru Luha tänava mardisandid

  • Kirjutas Võrumaa Teataja

Pilldil näete Luha tänava kolme rõõmsat mardisanti.

MARDIPÄEV > Tänavu räägitakse mardi- ja kadrisantidest rohkem kui varasematel aastatel.

Kuu alguses käis koguni konkurss „Märka marti!” Ei jäänud tänavu mardisandid tulemata ka Luha tänava majja nr 29.

Trepikojas laulvatele mardisantidele tehti lahti palju uksi. Martidel oli rahvale terve rida mõistatusi, mis tuli ära arvata. Noorte martide optimism ja rõõmsad näod tegid tuju heaks.

Santide kohta öeldi, et ole kadri või mart, õnne saab rikas ja sant või siis annad sandile näpuga, tagasi saad kapaga. Jääme rõõmuga ootama kadrisante!

15 PÄEVA ENIMLOETUD