Menu

Meelsuse küsitlus Meremäe vallas ja Luhamaa nulgas näitas pingeid. Tulemustel ei ole juriidilist tähtsust

29. jaanuari õhtul loeti Meremäe vallavalitsuse saalis hääli kella 18.30st kuni kella 19.24ni. Tegevuses oli 13 naist pluss komisjoni esimees ja seitsmeaastane Gerd. Foto: VÕRUMAA  TEATAJA

MEELSUS • Võru maakonnas küsitleti inimesi Meremäe, Obinitsa ning Luhamaa küsitluspunktides. Meremäe vallamajas asunud küsitluspunktis võitsid häältega 120:119 Setumaa ühisvalla mittepooldajad. Meremäel käis oma arvamust avaldamas 240 inimest.

Obinitsa küsitluspunktis oli ühisvalla poolt 188 ja vastu 68 inimest ning Misso valla Luhamaa nulgas oli jah-vastuseid 64 ning ei-vastuseid kolm.

Elektrooniliselt avaldas oma arvamust kokku 197 inimest, kellest Meremäe vallas oli ühinemise poolt 120 ja vastu 42 ning Luhamaa nulgas poolt 29 ja vastu kuus.

Kokkuvõttes (sedelid + elektrooniline küsitlus) anti Võrumaal Setumaa suurvalla tekke poolt 451 jaatavat ning 239 eitavat vastust.

Põlvamaa Mikitamäe ja Värska valla küsitluspunktides anti rohkem jah-vastuseid.

KUUM

ENIMLOETUD

VIIMASED

Prev Next