Menu

Politsei- ja linnajuhtide kohtumiselt Võrus

Võrumaa Teataja

Täna külastasid Võru linnavalitsust Politsei- ja Piirivalveameti Lõuna prefektuuri uued juhid, prefekt Vallo Koppel ja Kagu politseijaoskonna juht Helmer Hallik, et anda ülevaade korrakaitse hetkeseisust ja tutvustada lähemalt oma tegevuskava. Linnapea Anti Allase ja abilinnapea Kalev Ilvesega arutati erinevaid koostöövõimalusi turvalisuse parandamiseks Võru linnas.

Vallo Koppel tutvustas lähemalt Lõuna prefektuuri struktuuri ja selle toimimist, tunnustades Võru linna senise panuse eest politseitöö toetamisel. „Eesmärk on püüelda kogukonnale parema teenuse osutamise poole. Selles suhtes Võru eristub, heaks näiteks on valvekaameratesse panustamine, aga ka tõhus tegutsemine sotsiaaltöö vallas,“ lausus alates 1. veebruarist Lõuna prefektuuri juhtiv mees. Märtsis Kagu politseijaoskonna juhi ametisse asunud Halliku sõnul on Võru linn üks neist omavalitsustest, kes turvalisust oluliseks peab ja politseile koostööpartnerina vastu tuleb.

Veidi üle tunni kestnud arutelu käigus räägiti muuhulgas politseireformi ja haldusreformi mõjudest, Võru kui Kagu-Eesti tõmbekeskuse rollist politseitöö korraldamisel, kohalike lõbustusasutustega seotud murekohtadest, politsei(patrulli) reageerimise võimekusest, parkimisrikkumistest ning noorte politseinike tulevikust Võru linnas, samuti turvalisuse nõukogu tulevikust maakonnas, erinevate ressursside kasutamisest järelevalve tõhustamisel ja politseipraktikate vahetamisest sõpruslinnade vahel.

Linnapea Anti Allas tänas politseid meeldiva ja konstruktiivse koostöö eest.

KUUM

ENIMLOETUD

VIIMASED

Prev Next