Menu

Pevkuri hinnangul kulgeb Eesti-Vene piiririba puhastamine edukalt

Minister Hanno Pevkur eile Eesti- Läti-Vene piiride ristumiskohas Pedetsi jõe ääres. Fotod: INNO TÄHISMAA

Siseminister Hanno Pevkur tutvus esmaspäeval Võrumaal Misso vallas piirijoone puhastustöödega ja tõdes, et tööd kulgevad kenasti.

„Tänase seisuga on mets ja võsa eemaldatud rohkem kui 12 kilomeetri ulatuses. Piusa jõe aladel on tegemist kõige laiema piiririba lõiguga kogu ajutisel kontrolljoonel, kus puhastatav ala ulatub kuni 250 meetrini sisemaa suunas, mistõttu on puhastatud hektareid palju, aga kilomeetreid vähem. Edasi hakatakse liikuma juba maismaa aladel, mis eeldatavasti suurendab ka puhastatava ala kilomeetreid kiiremini,“ selgitas siseminister Pevkur ministeeriumi teatel.

Muuhulgas vestles Pevkur Olavi Nageliga, kes oli esimene eramaaomanik, kes andis nõusoleku piiririba väljaehitamiseks vajalike tööde tegemiseks. Pevkuri sõnul oli äärmiselt positiivne näha, et Nagel ka ise metsas oma piiriäärset metsatükki korrastas. „Soovisin tutvuda tööde käiguga eramaal ja Olavi Nagelit tänada, sest tema valmisolek koostööks on kindlasti eeskujuks ka teistele omanikele. Kuigi ilmnesid ka väikesed möödarääkivused tööde tegemisel RMK ja maaomaniku vahel, olen kindel, et need saavad kiiresti lahendatud,“ sõnas Pevkur.

Piiririba väljaehitamiseks Eesti ja Venemaa vahelisel ajutisel kontrolljoonel vajalike korrastamis- ja hooldustöödega alustati käesoleva aasta oktoobris. Korrastamis- ja hooldustööd seisnevad maa-ala heakorrastamises ja metsa raadamises, mis hõlmab puude ja põõsaste langetamist, taimkatte niitmist, piiriribale langenud puude kõrvaldamist ja puuokste kärpimist, piirikraavide puhastamist ja taastamist.

tagajärjel said kergelt vigastada sõiduauto Volvo juht ja sõiduautos kaasreisijana viibinud 26-aastane Kristina.  

15 PÄEVA ENIMLOETUD