Menu

PPA otsib Eesti-Vene piiririba hooldajat

  • Kirjutas Võrumaa Teataja

FOTO: Andrei Javnašan Võrumaa Teataja

Politsei- ja Piirivalveamet (PPA) kuulutas välja riigihanke Eesti-Vene piiririba hooldaja leidmiseks Kagu-Eestisse.

Hanke raamlepingu esemeks on Eesti-Vene ajutisel kontrolljoonel asuva piiririba taimkatte niitmine ja pinnase freesimine ning roobaste silumine võimaldamaks liikuda piiriribal jalgsi ja ATV-ga, öeldakse hankedokumendis.

Eesti riigipiiril asuva maismaa kontrolljoone piiririba algab Võrumaa Misso aleviku lähedalt Parmu küla juurest ja ulatub kuni Põlvamaa Värska valla Popovitsa külani, selle kogupikkus on 136 kilomeetrit.

Piiririba algab 10 meetri kaugusel Eesti-Vene kontrolljoonest ja ulatub kuni 300 metrini sisemaa suunas.

Valdavalt on tegemist aastatel 2014-2015 raadatud ja osaliselt freesitud tugeva pinnasega maa-alaga, mis on enamasti 10 meetri laiune ning kus on hakanud kasvama võsa ja millele on jäänud freesimisjääkidena puunotte või üksikuid kände, selgub hanke tehnilisest kirjeldusest.

Piiririba on maastikul üldjuhul selgesti eristatav ala, olles ääristatud näiteks metsa või puistu servaga piiriribal või selle vahetus läheduses, märgitakse samas.

Hooldatav piiririba on jagatud lähtuvalt läbitavuse kategooriatest väiksemateks piirilõikudeks, mis tuleneb maastiku liigendatusest ja läbitavusest.

Piiriribale juurdepääsu osas peab arvestama, et tegemist on rasketehnikale üldjuhul küll ligipääsetava alaga, kuid olenevalt ilmastikust või sademete hulgast võib see olla raskesti ligipääsetav ja läbitav. Läbiv pikiühendus piiririba ulatuses puudub.

Eeldatav hooldustööde ligikaudne maht kokku on umbes 168 hektarit ja 84 kilomeetrit, koos eraldikäsitletava objektiga kokku umbes 240 hektarit ja 100 kilomeetrit.

Piiririba hooldaja ülesandeks on juunist kuni septembri lõpuni niita piiriribalõikudel kasvav hein ja võsa või freesida pinnas 10-15 cm sügavuselt ja tasandada roopad või jõgede ja kraavide servad ning varem raadatud alad. Samuti tuleb hooldataval alal eemaldada üksikud mahalangenud puud. Hooldatava ala pinnase olukord ei tohi halveneda, pigem hooldustööde tulemusel jääb pinnas tasasem, kuna roopad silutakse see tähendab, et maastiku läbitavus ei tohi muutuda raskemaks. Hooldamisel niidetud heina ei pea koristama, selle võib jätta niidetavale alale.

Piiriribal olevaid piiriposti eeltähistusposte ei ole lubatud ümber tõsta ega liigutada.

Hankelepingu kestus oleks 48 kuud.

15 PÄEVA ENIMLOETUD