Menu

Valitsus kiitis heaks maavalitsuste tegevuse lõpetava eelnõu

Foto: TOMI SALUVEER

Valitsus kiitis neljapäevasel istungil heaks eelnõu, mis lõpetab maavalitsuste tegevuse.

Valitsus kiitis neljapäevasel istungil heaks eelnõu, mis lõpetab maavalitsuste tegevuse tuleva aasta 1. jaanuarist ning maavalitsuste ülesanded antakse ministeeriumidele või nende valitsemisala asutustele, kohaliku omavalitsuse üksustele ning kohalikele omavalitsustele ühiseks täitmiseks, edastas valitsuse pressiesindaja. Maavalitsuste ümberkorraldamine ei kaota maakondi kui haldusüksusi.

Ühistranspordi ja maakonna arendustegevuse ülesannete maavalitsustelt üleandmine on käsitletud kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse ja teiste haldusreformi elluviimisega seotud seaduste muutmise eelnõus. Maavalitsuse ja maavanema ülesanded sotsiaalhoolekande seaduses ja teistes vastava valdkonna seadustes muudetakse sotsiaalministeeriumi esitatava eraldi eelnõuga.

Maavalitsuste olulisemad ülesanded antakse üle ministeeriumidele.

Nii saab haridus- ja teadusministeerium endale õppeasutuste järelevalve ning hariduskorralduslikud ülesanded koos Sihtasutusega Innove, samuti noorsootöö analüüsimise ja toetuste eraldamise ülesanded. Siseministeeriumi haldusalasse tulevad perekonnaseisutoimingute järelevalve ja perekonnaseisuametnike eksamid.

Kultuuriministeeriumi roll on edaspidi maakonnaraamatukogude nimetamine ja järelevalve. Rahandusministeeriumi ülesanne on maakonnaplaneeringute koostamine ja järelevalve, regionaalarengu programmide koordineerimine, kohaliku omavalitsuse üksuste ühinemised ja asustusüksuste piiride muutmised, samuti omandireformialased ja maa hüpoteegipidaja ülesanded. Keskkonnaministeerium või puutumust omav ministeerium saab ülesandeks liikmeõiguste teostamise maaparandusühistutes, maa-amet maareformi ja maatoimingud, veterinaar- ja toiduamet karantiini kehtestamise ning riigi valimisteenistus valimiste korraldamise riigi tasemel.

Kohalikele omavalitsustele või neile ühiselt täitmiseks on perekonnaseisutoimingud, terviseedendus, heaolu ja turvalisuse ülesanded, kultuurivaldkonna ülesanded, alaealiste õigusrikkujatega seotud ülesanded, valimiste korraldamine, saarevahi ametisse nimetamine ning avalikust huvist tuleneva kitsendusega maatulundusmaa omandamise loamenetlus.

Eelnõu kohaselt nõustab rahandusministeerium kohaliku omavalitsuse üksusi ning justiitsministeerium teostab järelevalvet kohaliku omavalitsuse üksuste haldusaktide õiguspärasuse üle. Eelnõu näeb ette, et kui seaduses on nii sätestatud, siis võib justiitsministeeriumi asemel teostada järelevalvet ministeerium või tema valitsemisala asutus tema valdkonda kuuluva kohaliku omavalitsuse üksuste haldusaktide õiguspärasuse üle.

Maavalitsuste lõpetamisega kaasnevad ühekordsed kulud ligikaudu 1,9 miljonit eurot. Maavalitsuste reformist tulenev iga-aastane kulude kokkuhoid on Rahandusministeeriumi esialgsetel hinnangutel umbes 1,5 miljonit eurot.

Seaduse üldine jõustumise aeg on 2018. aasta 1. jaanuar.

KUUM

ENIMLOETUD

VIIMASED

Prev Next