Menu

Põllumehed toetavad tervishoiutöötajate nõudmisi

Võrumaa Teataja

Eesti Põllumeeste Keskliit tõdeb, et arstiabi hea kättesaadavusega on maapiirkondades probleeme, ning toetab tervishoitöötajate nõudmisi arstiteenuse rahastamise suurndamiseks.

Põllumehed märgivad, et maapiirkondade elanikel on järjest keerulisem arsti juurde aega saada, vahel tuleb oodata isegi rohkem kui pool aastat. Tööandjatena mõistavad põllumehed, et töötajate hea tervis on ettevõtete edukaks toimimiseks oluline kapital ning maapiirkondade inimestele on pikad ravijärjekorrad ja arstiabi kättesaadavus praegu tõsiseks murekohaks.

"Tervis on igale inimesele väga tähtis ja terved inimesed on iga majandusvaldkonna arengu alus. Toetame tervishoiutöötajate nõudmisi tagada patsientidele vajalik ja õigeaegne arstiabi, milleks tuleb tervishoiuteenuste rahastamist suurendada,“ ütles Eesti Põllumeeste Keskliidu juhatuse esimees Vahur Tõnissoo. 

Tema sõnul on Eestis head arstid ja kvaliteetne arstiabi, kuid järjekordade pikkus on ammu ületanud mõistlikud piirid. "Valitsus peaks uskuma erialaspetsialiste, kes on tõendanud, et lisarahata ei ole võimalik tervishoiusüsteemi olukorda parandada. Riik peab suutma tagada arstiabi heal tasemel kättesaadavuse Eesti erinevates piirkondades, mõistagi ka maapiirkondade inimestele,“ rõhutas põllumeeste keskliidu juht. 

Põllumeeste hinnangul on Eestis suuri probleeme erinevate eluvaldkondade rahastamisel. Samas on praegune valitsuskoalitsioon põllumajandussektori suunal tõestanud, et hea tahtmise korral on võimalik leida lahendused. "Vajame põhimõttelist arutelu, millised muudatused kehtivas süsteemis tagaksid erinevate eluvaldkondade arengu ja vajalike teenuste kättesaadavuse kõikides Eesti piirkondades," märkis Tõnissoo.

Eesti Põllumeeste Keskliidu algatusel loodi möödunud aastal erinevate elualade kodanikuühiskonna organisatsioone koondav ümarlaud, mille eesmärk on teha valdkondade-ülest koostööd. Ümarlaua tööst võtavad lisaks põllumajandusorganisatsioonidele osa ka tervishoiutöötajate, teenistujate ja haridustöötajate organisatsioonid.

KUUM

ENIMLOETUD

VIIMASED

Prev Next