Menu

Võru volikogu kinnitas linnavalitsuse ja volikogu juhtide tasud

Foto: ANDREI JAVNAŠAN/Võrumaa Teataja

Võru linnavolikogu kinnitas kolmapäevasel istungil linnavalitsuse liikmetele ning volikogu juhtidele makstavad tasud.

Linnapea töötasuks määrati alates tuleva aasta 1. jaanuarist 2900 ja abilinnapea töötasuks 2500 eurot kuus, teatas Võru linnavalitsus BNS-ile. Sõidulehe alusel makstava hüvitise suuruseks määrati kuni 335 eurot kuus, kui ametiülesannete täitmiseks kasutatakse isiklikku sõiduautot. Kütuselimiidiks määrati kuni 200 liitrit kuus, kui ametiülesannete täitmiseks kasutatakse ametiautot; kasutusse antud mobiiltelefoni ja selle kasutamisega seotud ja selle vahendusel kasutatud teenuste maksumuse piirmääraks määrati 60 eurot kuus.

Lisaks võttis volikogu vastu määruse, millega kehtestatakse linnavolikogu esimehe, aseesimehe, alatiste komisjonide esimeeste ja volikogu liikmete tehtava töö ja volikogu tööst osavõtu eest makstava tasu maksmise ning kulude hüvitamise kord.

Volikogu esimehele makstava tasu suurus ühes kalendrikuus on pool linnapeale määratud töötasust ehk 1450 eurot. Volikogu aseesimehele makstava hüvitise suurus ühes kalendrikuus on 625 eurot. Kasutusse antud mobiiltelefoni ja selle kasutamisega seotud ja selle vahendusel kasutatud teenuste maksumuse piirmääraks on 60 eurot kuus.

Linnavolikogu komisjoni esimehele makstava tasu suurus ühes kalendrikuus on 200 ja revisjonikomisjoni esimehele makstava tasu suuruseks 300 eurot kuus.

Volikogu liikmele makstakse volikogu liikme tööülesannete täitmise eest volikogu istungil tasu, mis on 30 eurot ühe volikogu istungi eest. Istungil osalemise tasu ei maksta kui volikogu liige istungil ei osale.

KUUM

15 PÄEVA ENIMLOETUD

VIIMASED

Prev Next