Menu

Kohus mõistis eduka ettevõtja reaalselt vangi

Võrumaa Teataja

Tartu maakohus mõistis Lõuna-Eesti ülieduka ettevõtja, Ekso omaniku Egrit Viitkini süüdi soodustuskelmuse katses ning karistuseks sai ta vangistuse, millest kohe tuleb ära kanda kaks kuud, kirjutab Lõuna-Eesti Postimees.

«Kaebame edasi,» ütles Võrumaa autotranspordifirma Ekso omanik Egrit Viitkin, kes aastaid figureerinud Eesti jõukamate inimeste edetabelis. «Otsus on väga mahukas ja seetõttu on väga raske seda hetkel veel kommenteerida.»

Lõuna ringkonnaprokuratuuri esitatud süüdistuse järgi panid Egrit Viitkin, Kadi Viitkin, Eero Mikenberg ja Erki Aniott toime soodustuskelmuse, esitades eri ettevõtete nimel investeeringutoetuse saamiseks PRIA-le teadvalt valeandmeid. Soodustuskelmusega püüdsid süüdistatavad välja petta süüdistuse kohaselt üle kahe miljoni euro, kuid välja jõudis PRIA maksta ligi 33 000 eurot. Kuriteokahtluse ilmnemisel edasised väljamaksed peatati, kirjutab Lõuna-Eesti Postimees.

Süüdistuse järgi töötas Viitkin koostöös Mikenbergiga toetuste taotlemiseks välja ebaseaduslikke skeeme. Kuna Viitkinile kuulunud kontserni AS Ekso ettevõtted OÜ Ekso Agro ja OÜ Ekso Farm ei vastanud mitmete meetmete tingimustele, võtsid Viitkini kontrolli all tegutsenud isikud süüdistuse järgi üle ettevõtted OÜ Setu Veis, OÜ Megarunner ja OÜ Veskivilly, mille kaudu toetusi taotleti.

Kuritegelikesse skeemidesse kaasati prokuratuuri andmetel kaks oma lähedast, kellele samuti süüdistuse esitati. Tartu maakohus mõistis Egrit Viitkini (37) süüdi soodustuskelmuse katses. Eero Mikenbergi (44) mõistis kohus ühes soodustuskelmuse katse episoodis õigeks ja ülejäänud süüdistuse osas süüdi soodustuskelmuses. Kadi Viitkini (34) mõistis kohus neljas episoodis õigeks ja kahes episoodis süüdi soodustuskelmuse katses. Ühes episoodis, milles Viitkin õigeks mõisteti, loobus prokurör kohtumenetluse käigus süüdistusest.

Erki Anioti (39) osas lõpetas kohus ühes episoodis menetluse seoses aegumisega ning ühes episoodis mõisteti ta soodustuskelmuse katses süüdi, teatas Tartu maakohtu pressiesindaja.

Egrit Viitkinile mõistis kohus kolme aasta ja kuue kuu pikkuse vangistuse ja Mikenbergile kolme aasta ja 10 kuu pikkuse vangistuse. Mõlemal tuleb oma karistusest kohe ära kanda kaks kuud. Ülejäänud vangistus mõisteti neile neljaaastase katseajaga.

Kadi Viitkinile mõistis kohus rahalise karistuse 200 päevamäära ehk 640 eurot ning Aniotile rahalise karistuse 100 päevamäära ehk 2700 eurot. Kohtus leidis tõendamist, et Egrit Viitkin ja Mikenberg taotlesid PRIA-lt pettuse teel investeeringutoetusi Setu Veis OÜ-le ja Megarunner OÜ-le kokku üle kahe miljoni euro. Samuti leidis tõendamist, et Egrit Viitkin, Kadi Viitkin ja Mikenberg taotlesid pettuse teel Setu Veisele üle 27 000 euro; Egrit ja Kadi Viitkin Setu Veisele üle 70 000 euro; Egrit Viitkin, Mikenberg ja Aniott Veskivilly OÜ-le üle 39 000 euro ning Mikenberg Gateway OÜ-le üle 99 000 euro.

Kõigis nimetatud episoodides jäi pettuse teel toetuse saamine kohtuotsuse järgi lõpule viimata süüdistatavate tahtest mitteolenevatel põhjustel. Vaid viimase nimetatud episoodi puhul maksti toetus välja osaliselt.

Kohus leidis uuritud tõendite alusel, et Kadi Viitkin ei ole osalenud pettuse teel investeeringutoetuse taotlemisel Setu Veisele ja Veskivillyle kokku üle ühe miljoni euro ulatuses kolmes süüdistusepisoodis ning Mikenberg ei ole osalenud pettuse teel investeeringutoetuse taotlemisel Setu Veisele üle 72 000 euro ulatuses. Sel põhjusel mõistis kohus nad nendes süüdistustes õigeks.

Samuti mõistis kohus Kadi Viitkini õigeks seotult Megarunner OÜ episoodiga, kuna selles osas loobus süüdistusest prokurör, teatas Tartu maakohus. Kohus pidas Egrit Viitkini ja Eero Mikenbergi süüd keskmisest suuremaks ja mõlema puhul põhjendatuks osaliselt reaalse vangistuse mõistmist, kuna nende kuritegelik käitumine on olnud pikaajaline ja süsteemne. Kohtu hinnangul tuleb neile anda selge signaal, et selline tegevus on äärmiselt taunitav.

KUUM

15 PÄEVA ENIMLOETUD

VIIMASED

Prev Next