Menu

PRIA ja maaeluministeerium plaanivad suurendada pettuste avastamist

  • Kirjutas Võrumaa Teataja

Maaeluminister Tarmo Tamm Foto: FOTOSFERA / ANDREI JAVNAŠAN

Põllumajanduse registrite ja informatsiooni amet (PRIA) plaanib koostöös maaeluministeeriumiga senisest jõulisemalt astuda toetuspettuste vastu võitlema.

Üks suurimaid murekohti on kolme hinnapakkumusega hanked, ütles maaeluminister Tarmo Tamm pressiteate vahendusel. Toetuse saamiseks peavad taotlejad esitama elluviidava investeeringu kohta vähemalt kolm hinnapakkumust, mis on saadud läbipaistval viisil konkureerivatelt teenuse pakkujatelt eesmärgiga tagada kulude mõistlikkus investeeringu elluviimisel.

"Kahjuks näitavad aga PRIA riskianalüüsid, et võitnud pakkumustest vähemalt 18 protsenti on eelneva kokkuleppe riskiga. Sisuliselt on tegemist olukorraga, kus toetuse taotleja on hanke võitjaga sõlminud eelneva kokkuleppe taotlejale kasulikul, kuid maksumaksjale kahjulikul viisil," rääkis Tamm.

"Kui kolm hinnapakkumust ei ole võetud ausa konkurentsi tingimustes, toob see endaga sageli kaasa hindade paisutamise ning omafinantseeringu nii-öelda peitmise toetussumma sisse. See tähendab, et taotleja, kes peab omaosalusena tasuma poole objekti maksumusest, paisutab objekti maksumuse paberil fiktiivselt nii suureks, et PRIA toetus katab kõik kulud ja omaosalust ei tasuta," sõnas Tamm.

"Samuti on probleemsed variettevõtete tunnustega pakkujad, kes ilmselgelt pole konkursil osalenud võitmise kavatsustega. Taoline olukord on väga taunitav ning nõuab toetussüsteemide ülevaatamist ning vajadusel muutmist," rääkis maaeluminister Tamm.

Arutluse all on nii muudatused PRIA toetuste menetlemise praktikas ja toetusmääruste tasandil, näiteks hinnapakkumuste, -pakkujate ja hankekeskkonna osas nõuete täiendamine, indikatiivhindade sätestamine ja nii edasi, kui ka avaliku elektroonilise hankekeskkonna kasutamise kohustuslikuks tegemine.

"Meie eesmärk on tagada avaliku raha õiglane ja läbipaistev kasutamine. Seepärast on oluline luua pettuste ennetamiseks efektiivne süsteem," lisas Tamm.

Kolmapäeval sai kokku Tamme juhitud töörühm, et arutada, kuidas senisest jõulisemalt toetuspettuste vastu astuda. Töörühma kuuluvad maaeluministeeriumi ja PRIA esindajad.

Kommentaarid  

0 #1 sain aru 2018-02-16 13:50
kõik kolm pakkumist võtta keskerakonnalt
Tsiteeri | ebasobiv

15 PÄEVA ENIMLOETUD

VIIMASED