Menu

Siililt kõrvalehoidnud reservväelaste suhtes algatati 400 menetlust

  • Kirjutas Võrumaa Teataja

Kaitsevägi algatas ligi 400 menetlust reservväelaste suhtes, kes ei ilmunud tänavusele suurõppusele Siil.

"Praeguse seisuga on algatatud ligi 400 menetlust õppusele Siil 2018 ja selle raames korraldatud lisaõppekogunemisele Okas mitteilmunute reservväelaste suhtes. Ülejäänud õppusele mitteilmunud reservväelased põhjendasid mitteilmumist," ütles kaitseväe pressiesindaja esmaspäeval BNS-ile.

"Menetlemise lõplik otsus sõltub koostööst ja asjaolude selgitamisest, võimalusel püüame vestelda iga reservväelasega," lisas kaitseväe esindaja.

Õppekogunemisele ilmumise kohustuse eiramise eest võidakse karistada rahatrahviga kuni 300 trahviühikut või arestiga. Väärtegude menetlemisele kohaldatakse karistusseadustiku üldosa ja väärteomenetluse seadustiku sätteid.

Suurõppus Siil algas 2. mail. Õppuse käigus mängiti läbi erinevad stsenaariumid, mille käigus harjutasid koostööd politsei- ja piirivalveamet, päästeamet, Kaitseliit, kaitsevägi, kohalikud omavalitsused ja teised organisatsioonid ning liitlaste ja partnerriikide relvajõudude üksused. Õppusest võttis osa üle 18 000 inimese 19 riigist.

15 PÄEVA ENIMLOETUD