Menu

Maanteeamet hakkab vähendama riigimaanteedel levivat müra

  • Kirjutas BNS

Pilt on illustratiivne FOTO: Aigar Nagel

Maanteeamet sai valmis välisõhus müra vähendamise tegevuskava järgmiseks viieks aastaks, juunikuu jooksul saab saata kava koha ettepanekuid ja vastuväiteid.

Müra vähendamise tegevuskava aastateks 2019-2024 koostati välisõhu strateegilise mürakaardi tulemuste alusel riigiteedel ning selle eesmärgiks on vähendada välisõhus levivat müra ning ohjata müra mõju, edastas amet.

Müra vähendamise tegevuskava tuleb koostada maanteelõikudes, mida kasutab üle kolme miljoni sõiduki aastas ehk 8200 sõiduki ööpäevas. Selliseid maanteelõike on riigiteede võrgus 161 kilomeetrit, 12 erineval maanteel.

Esmajärjekorras parandamist vajavate kohtade määramisel võeti tegevuskavas aluseks siseriiklikud müra normtasemed. Täpsemalt on kriteeriumiks päeva- ja öömüraindikaatori piirväärtuse ületus eluhoone maanteepoolsel fassaadil. Strateegilise mürakaardi koostamisel teostatud arvutuste kohaselt on sellistes eluhoonetes ligikaudu 100 elanikku. Nende elanike kaitseks on vajalik töötada välja ja rakendada sobivad müra leevendusmeetmed.

Alates teisipäevast kuni 29. juunini saab maanteeametile saata ettepanekuid, küsimusi ja vastuväiteid tegevuskava kohta.

Tegevuskava valmimist toetas keskkonnainvesteeringute keskus.

15 PÄEVA ENIMLOETUD