Menu

Terviseamet: töökeskkonna riskianalüüsid on ettevõtetes suur probleem

Võrumaa Teataja

Terviseameti hinnangul on ettevõtetes suureks probleemiks tegemata töökeskkonna riskianalüüsid või on riske alahinnatud, mistõttu tuleks ajakohastada seda valdkonda puudutavat seadusandlust.

Töölepingu seaduse ja töötervishoiu ja tööohutuse seaduse muutmise eelnõu väljatöötamise kavatsuse järgi peab tööandja juhendama ka IKT-põhist kaugtööd tegevat töötajat tööga seotud ohuteguritest ning vajalikest abinõudest ohuteguri kahjuliku mõju ärahoidmiseks või vähendamiseks.

Amet selgitab sotsiaalministeeriumile saadetud kirjas, et tööandjal on kohustus korraldada töökeskkonna riskianalüüs, mille käigus selgitatakse välja töökeskkonna ohutegurid, mõõdetakse vajaduse korral nende parameetrid ning hinnatakse riske töötaja tervisele ja ohutusele, arvestades tema ealisi ja soolisi iseärasusi ning töökohtade ja töövahendite kasutamisega ja töökorraldusega seotud riske.

Terviseameti hinnangul on IKT-põhist kaugtööd tegevate töötajate arv tõusuteel, kuid iga-aastased järelevalve tulemused näitavad, et riskianalüüsiga seotud tegevused ettevõttes on suureks probleemiks - näiteks on töökeskkonna riskianalüüs korraldamata või on riske alahinnatud.

Seetõttu on amet arvamusel, et on vajalik kaaluda õigusaktide tasandil riskianalüüsiga seotud tegevuste regulatsiooni muutmist ja tõhustamist.

15 PÄEVA ENIMLOETUD

VIIMASED

Prev Next