Menu

Puuetega inimesed: aeg on viia puuetega inimeste õigused pärisellu

  • Kirjutas Võrumaa Teataja

Eesti Puuetega Inimeste Koda rõhutab esmaspäeval, ÜRO eestvedamisel toimuval rahvusvahelisel puuetega inimeste päeval, et kätte on jõudnud aeg viia puuetega inimeste õigused paberilt pärisellu.

Eesti ratifitseeris ÜRO puuetega inimeste õiguste konventsioon 2012. aastal. Riik võttis konventsiooni ratifitseerimisega endale vastutuse kaitsta puuetega inimeste õigusi ja parandada nende toimetulekut.

Käesoleval aastal Eesti Puuetega Inimeste Koja koostatud variraport puuetega inimeste eluolu kohta Eestis viitas mitmele olulisele puudusele konventsiooni täitmisel ning näitas selgelt, kui palju probleeme on tegelikult puuetega inimestel ja nende lähedastel igapäevaelus.

„Näiteks puudus Eestis kuni käesoleva ajani konventsiooni järelevalve mehhanism, mis tähendab, et puudega inimestel ei ole olnud oma õiguste kaitseks õieti kuhugi pöörduda,“ ütles koja tegevjuht Anneli Habicht. „Täna on siiski suur rõõm tõdeda, et Eesti Puuetega Inimeste Koja ja koja liikmesorganisatsioonide, õiguskantsleri ja sotsiaalministeeriumi ühiste pingutuste tulemusena hakkab 1. jaanuarist 2019 konventsiooni rakendamise järelevalvet teostama õiguskantsler. See annab uue lootuse, et puuetega inimeste õigusi hakatakse Eestis lõpuks paberilt pärisellu viima,“ selgitas Habicht.

2018. aasta seisuga on Eestis üle 157 000 puudega inimese, mis moodustab 12 protsenti elanikkonnast. ÜRO puuetega inimeste õiguste konventsiooni on lisaks Eestile ratifitseerinud 174 riiki. 

3. detsembril tähistatakse ÜRO eestvedamisel rahvusvahelist puuetega inimeste päeva, millega pööratakse erilist tähelepanu puuetega inimeste õigusele saada haridust, elada iseseisvalt, käia tööl, tegeleda huvialadega ning saada selleks vajalikku tuge, olenemata abivajaja elukohast.

Eesti Puuetega Inimeste Koda on sõltumatu ja professionaalne puudevaldkonna poliitika ja ühiskonna arvamuse kujundaja. EPIKoja eesmärk on puuetega inimeste ja krooniliste haigete elukvaliteedi, ühiskonda kaasatuse ning eneseteostuse võimaluste tõstmine läbi huvikaitse ja koostöö. EPIKoda ühendab 48 puuetega inimeste ja kroonilistel haigete organisatsiooni. 

15 PÄEVA ENIMLOETUD