Menu

Võru Linnavalitsuse istung 4. mail

Võrumaa Teataja

Ürituse kooskõlastamine ning tänavate ja väljaku sulgemine

Võru Lasteaiale Päkapikk anti nõusolek heategevusürituse "Mängumaa" läbiviimiseks 17. mail 2017 kella 16–20 lasteaia õuealal ja Vabaduse tänaval.
Seoses ürituse korraldamisega anti luba keelata sõidukite parkimine Vabaduse tänaval F. R. Kreutzwaldi tänava ja Vabaduse tänava 10b vahelisel lõigul kella 7–14, sõidukite liikluseks suletakse tänavalõik kella 14–20.

Mittetulundusühingule Võrumaa Spordiliit anti nõusolek avaliku ürituse "36. Võru–Väimela maanteejooks" korraldamiseks 18. mail 2017 kella 13–19.30 (start kell 19) Võru linnas.
Sõidukite liikluseks suletakse kella 7–19.30 Vabaduse väljak ning kella 18.45-st kuni sportlaste läbimiseni Vabaduse, Vilja, Tartu tänav.

Müügikoha hooajaliseks laiendamiseks kooskõlastuse andmine

Osaühingule Lilleoaas anti nõusolek müügikoha hooajalise laienduse (müügikoha peauksest vasakule kuni 10 m ulatuses hooajaliste suvelillede müük) paigaldamiseks Jüri tn 13 hoone ette ajavahemikel 5. mai – 1. detsember 2017, 15. aprill – 1. detsember 2018 ja 15. aprill–1. detsember 2019. Kõnnitee peab jääma vähemalt 1,1 m laiuselt jalakäijatele avatuks.

Toetuse andmine

Otsustati toetada: 140 euroga Siim Siidra osavõttu Zürichis toimuvast rahvusvahelisest noorte muusikute festivalist ENPO koosseisus.

Lõuna-Eesti memme-taadi rahvapidu "Suvi jääb saatma meid" korraldamist summas 400 eurot.

Võru Kreutzwaldi Kooli Fondi poolt korraldatavat lauatennise turniiri summas 166 eurot.

KUUM

ENIMLOETUD

VIIMASED

Prev Next