Menu

Võru Linnavalitsuse istung 10. mail

Võrumaa Teataja

Projekti esitamine

Otsustati osaleda partnerina Eesti-Läti piiriülese koostööprogrammi 2014–2020 poolt väljakuulutatud taotlusvoorus projektiga "Saving energy: discovering reserves in households (SEDRIH)". Projekti kestvus on kuni 24 kuud, kogumaksumus on kuni 220 000 eurot, sellest Võru linna tegevused kuni 13 000, millest Võru linna omafinantseering on kuni 1 300 eurot.
Projekti eesmärk on viia omavalitsuses läbi teavituskampaaniad, et julgustada kodumajapidamisi võtma kasutusele energiatõhususe meetmeid.

Ranitsatoetuse suuruse määramine

Ranitsatoetuse suuruseks kinnitati 2017. aastaks 100 eurot esimesse klassi mineva lapse kohta. Võrreldes eelmise aastaga on toetus tõusnud 25 euro võrra.
Ranitsatoetus on Võru linna eelarvest üldhariduskooli esimesse klassi mineva lapse vanemale, eestkostjale või lapse hooldajale makstav ühekordne toetus, mida makstakse vanemale, kes ise ja kelle kooliminev laps omab jooksva aasta 1. jaanuari seisuga rahvastikuregistris elukoha aadressi Võru linnas.

Ürituste kooskõlastamine ja väljaku sulgemine

Kaitseväe Ühendatud Õppeasutuste Lahingukoolile anti nõusolek avaliku ürituse "Lahingukooli 97. aastapäevale pühendatud jooks" korraldamiseks 1. juunil 2017 kella 9.45–10.30. Jooks viiakse läbi Võru linna ja valla teedel Kubija järve ümbruses.

Eesti Lastekirjanduse Keskusele anti nõusolek avaliku ürituse "Laste Vabariik" korraldamiseks 8. juunil 2017 kella 10–16 Võru linnas Vabaduse väljakul. Üldiseks liikluseks suletakse Vabaduse väljak kella 7–19. Tegemist on Eesti Vabariik 100. sünnipäevale pühendatud elamustuuriga, mis liigub ringi ratastel ning ühendab endas teatri, mängu ja töötoad. Lapsed saavad näha just Laste Vabariigi jaoks valminud etendust, avastada Eestit omanäolisel labürint-mängualal ning proovida oma käte osavust ja mõtte erksust töötubades. Laste Vabariigi ainulaadsel autolaval astuvad kõikjal üles ka kohalikud lapsed ja noored. Laste Vabariigi pass annab tavalisest soodsama sissepääsu paljudesse muuseumidesse ja elamuskeskustesse üle Eesti. EV 100 üks suuremaid ettevõtmisi Laste Vabariik viib killukese Eesti kultuuri paljudesse Eesti paikadesse ning loob sel moel sadade laste ühise kultuurikogemuse.

Kaitseväe 2. jalaväebrigaadile anti nõusolek ürituse "XVIII Kaitseväe meistrivõistlused triatlonis" raames stardi- ja finišiala korraldamiseks 27. juulil 2017 kella 8–17 (start kell 12) Kubija järve ääres Männiku tänavaga piirneval maaüksusel.

Riigihanke korraldamine

Korraldatakse riigihange "Võru skatepargi rajamine".

KUUM

ENIMLOETUD

VIIMASED

Prev Next