Menu

Võru Linnavalitsuse istung 17. mail

FOTO: ANDREI JAVNAŠAN Võrumaa Teataja

Ürituste kooskõlastamine ja puhkeala sulgemine

Sihtasutusele Võru Pensionäride Päevakeskus anti nõusolek avaliku ürituse "Jaanipidu – Kalevite kanged pojad" korraldamiseks ning Tamula supelranna ala sulgemiseks 22.06 kella 8-st (peo algus kell 20.30) kuni 23.06.2017 kella 03-ni (peo lõpp kell 01).

Esinevad rahvatantsurühm Karukell, tantsurühm Hõbedane, seenior-naiskoor Kannel ja kapell VIMP. Kell 22 süüdatakse linna jaanituli, kell 22.15 algab simman ansambliga Väikeste Lõõtspillide Ühing.

Intaur osaühingule anti nõusolek avalike ürituste sarja "Sumedad suveõhtud Tamula rannas" korraldamiseks 02.06.–26.08.2017 igal reedel kella 21–02 Võru linnas Tamula supelranna bangalo terrassil.

Kooskõlastati Aivo Proskini korraldatav avalik üritus "Vanakraami täika ja näitus", mis toimub 17. juunil 2017 kella 6─23 ja 18. juunil kella 6─17 Võru linnas Kose tee 9 // 9a asuval kinnistul.

Müügikoha hooajaliseks laiendamiseks kooskõlastuse andmine

Osaühingule Ümma Pizza anti nõusolek müügikoha hooajaliseks laiendamiseks Katariina alleel vastavalt ajavahemikel 18. mai – 30. september 2017, 1. mai – 30. september 2018 ja 1. mai – 30. september 2019.

Toetuste andmine

Võrumaa Kutsehariduskeskuse puidutöötlemise ja mööblitootmise kompetentsikeskuse TSENTER tegevust toetatakse summas 5430,04 eurot.

Mittetulundusühingu Avatud Ateljee Klubi  õppehoone rekonstrueerimist toetatakse summas 1800 eurot.

Mittetulundusühingu Otepää Motoklubi üritust "Mootorratturite kevadpäevad" toetatakse summas 100 eurot.

Ehitusloa väljastamine
Väljastati ehitusluba üksikelamu püstitamiseks asukohaga Kanarbiku tn 5.

Kasutuslubade väljastamine

Väljastati kasutusluba üksikelamu püstitamisele asukohaga Kuuse tn 3 ja abihoone püstitamisele asukohaga Katariina allee 12.

KUUM

ENIMLOETUD

VIIMASED

Prev Next