Menu

Võru Linnavalitsuse istung 28. juunil

Võrumaa Teataja

Korraldatud jäätmeveoga liitumisest erandkorras vabastamine

Võru Linnavalitsuse korraldatud jäätmeveo dokumentide menetlemise komisjoni 19. juuni otsuse alusel vabastatakse erandkorras korraldatud jäätmeveoga liitumisest üksteist jäätmevaldajat.

Ürituste kooskõlastamine ja puhkealade sulgemine

Mittetulundusühingule Võru Kergejõustiku Klubi Strongman anti nõusolek avaliku ürituse "Tamula ranna vägilane 2017" korraldamiseks ning puhkeala sulgemiseks 8. juulil 2017 kella 16–20 Võrus Tamula supelrannas.

Mittetulundusühingule VÕRUMAA SPORDILIIT anti nõusolek avaliku ürituse "Georg Otsa mälestusvõistlused pikamaaujumises" raames stardi- ja finišiala ning võistluskeskuse rajamiseks ja puhkeala sulgemiseks 9. juulil 2017 kella 9–16 (võistluse start kell 13) Võrus Tamula supelrannas.

Mittetulundusühingule Tamula Vanake anti nõusolek avaliku ürituse "Harrastajate võrkpalliturniir" korraldamiseks ning puhkeala sulgemiseks Tamula rannaalal 13. juulil 2017 kella 9–17.00 ja 14. juulil 2017 kella 9–17.00.

Hoonestusõiguse koormamine hüpoteegiga

Mittetulundusühingule FC HELIOS VÕRU anti nõusolek Võru linna omandis olevat Kooli tn 7 kinnistut koormava hoonestusõiguse koormamiseks hüpoteegiga Swedbank AS kasuks summas kuni 400 000 eurot.

Toetuste andmine

Sihtasutusele Võru Spordikeskus eraldatakse 8000 eurot Andsumäe ja Kubija suusaradade rajahooldustehnika soetamiseks.

Mittetulundusühingu Võrumaa Vetelpäästeühingu poolt korraldatavat ujumiskursust Tamula rannas toetatakse summas 340 eurot. Kaitseliidu Võrumaa maleva tegevusi Võru Lastefestivalil "Rõkkab rõõmust maakera" toetatakse summas 200 eurot. Füüsilisest isikust ettevõtja Ülo Kannisto  poolt korraldatavat laulupidu "Vaba Rahva Laul" toetatakse summas 200 eurot. Mittetulundusühingule Motoklubi Sinilind antakse toetust spordivõistluse "Suure Munamäe Torn" korraldamiseks summas 300 eurot.

KUUM

ENIMLOETUD

VIIMASED

Prev Next