Menu

Võru Linnavalitsuse istung 26. juulil

Fotod: ANDREI JAVNAŠAN/Võrumaa Teataja

Ürituste kooskõlastamine ja maa-alade sulgemine

Mittetulundusühingule Võluvõru anti nõusolek avaliku ürituse "Võru linna sünnipäeva laat" korraldamiseks 19.08.2017 kella 9–15. Liikluseks suletakse Lembitu tänav kella 6–17.

Tulundusühistule Võru Tarbijate Ühistu anti nõusolek avaliku ürituse "Augustilaat Maksimarketis" korraldamiseks 19. augustil 2017 kella 9–20.  Liikluseks suletakse Võru Maksimarketi parkla (hoone taga asuv uus parkla) kella 5–23.

Ehituslubade väljastamine

Väljastati ehitusluba üksikelamu ehitamiseks asukohaga Veskijärve tn 5, tootmishoone laiendamiseks asukohaga Pikk tn 17 ja LPG tankimisseadme paigaldamiseks asukohaga Kose tee 6.

Kasutusloa väljastamine

Väljastati kasutusluba üksikelamu ehitamisele asukohaga Linda tn 12b.

Koolieelse lasteasutuse õpetaja töötasu alammäära kinnitamine

Kinnitati 1. septembrist 2017 täistööajaga töötava Võru linna koolieelse lasteasutuse õpetaja ühe kuu töötasu alammääraks 840 eurot.

Riigihanke tulemuse kinnitamine

Riigihanke "Loomekoja eelprojekti koostamine" edukaks pakkumuseks tunnistati osaühingu Kurmik projekt pakkumus maksumusega 9450 eurot (hind ei sisalda käibemaksu).

KUUM

15 PÄEVA ENIMLOETUD

VIIMASED

Prev Next