Menu

Võru Linnavalitsuse istung 16. augustil

Fotod: ANDREI JAVNAŠAN/Võrumaa Teataja

Konkursi "Lilleline Võru" tulemuse kinnitamine

Kinnitati konkursi „Lilleline Võru" tulemused. Tänavu pälvivad tunnustuse F. R. Kreutzwaldi tn 77, Lembitu tn 2 ja Väike tn 8. 
Kevadel väljakuulutatud konkursi "Lilleline Võru" eesmärgiks oli linnaelanike, asutuste ning ettevõtete kaasamine Võru linna tänavapildi kaunimaks muutmiseks.
Autasud antakse kätte 19. augustil toimuval linna sünnipäevakontserdil.

Katastriüksuste liitmine

Nõustuti F. R. Kreutzwaldi tn 1, Karja tn 22, Karja tn 24 ja Roosi tn 29 katastriüksuste liitmisega. Katastriüksuse aadressiks määrati F. R. Kreutzwaldi tn 1 // Karja tn 22 // 24 // Roosi tn 29, pindalaks 6245 m² ja sihtotstarbeks 100% riigikaitsemaa.

Nõustuti Lühike tn 4 ja Lühike tn 4a katastriüksuste liitmisega. Katastriüksuse aadressiks määrati Lühike tn 4, pindala 1643 m² ja sihtotstarve 100% elamumaa.

Isikliku kasutusõiguse seadmine

Anti nõusolek kinnistutele Jüri tänav, Luha tänav T2, Luha tn 18, Niidu tänav T2, Lille tänav T1, Piiri tänav T1 ja Põllu tänav T1 isikliku kasutusõiguse seadmiseks Danpower Eesti AS-i kasuks, määrati isikliku kasutusõiguse ala ja tingimused.

Aadressi määramine

Lauluväljaku tn 6 maaüksuse aadressiks määrati Lauluväljaku tn 6 // 6a ning sellel asuva elamu aadressiks Lauluväljaku tn 6a.

Kasutuslubade väljastamine

Väljastati kasutusluba üksikelamu-büroo ehitamisele asukohaga Jüri tn 35 ja abihoone ehitamisele asukohaga Jüri tn 35.

Toetuse andmine

Mittetulundusühingu G.M.Racing Spordiklubi poolt korraldatavat Lõuna-Eesti Rallit  toetatakse summas 3000 eurot. 
Mittetulundusühingu Võrumaa Südamesõprade Selts osavõttu 60+ festivalist toetatakse summas 500 eurot.

KUUM

15 PÄEVA ENIMLOETUD

VIIMASED

Prev Next