Menu

Võru Linnavalitsuse istung 18. oktoobril

  • Kirjutas Võrumaa Teataja

FOTO: ANDREI JAVNAŠAN Võrumaa Teataja

Konkursi korraldamine

Otsustati korraldada konkurss "Huvihariduse innovaatilise meetodi leidmine" ning kinnitati konkursi kord. Konkursi eesmärk on suurendada uuenduslike meetodite kasutamise hulka huvihariduses. Konkurss on mõeldud Võru linnas huviharidust pakkuvatele erahuvikoolidele, kelle tegevus on suunatud 7-19aastastele noortele. Toetuse kogumaht on 10 000 eurot ning see antakse innovaatiliste meetodite rakendamiseks vajaliku õppevara soetamiseks. Taotluste esitamise tähtaeg on 30. november 2017.

 Konkursile laekunud taotluste hindamiseks moodustati ajutine hindamiskomisjon, kuhu kuuluvad haridusvaldkonna abilinnapea, haridusspetsialist Anita Kikas, kultuurispetsialist Inge Tolga, MTÜ Võluvõru juhatuse liige Helle Kivi ja MTÜ Võru Noortekeskus juhataja Maivi Liiskmann.

Männiku tn 39 kinnistu ja lähiala detailplaneeringu koostamise algatamine

Algatati Männiku tn 39 kinnistu ja lähiala detailplaneeringu koostamine eesmärgiga kaaluda võimalusi ehitusõiguste määramiseks. Planeeritava maa-ala suurus on u 0,6 ha. Planeeringu algatamise ettepaneku kohaselt soovitakse määrata Männiku tn 39 kinnistule maakasutuse sihtotstarve 60% ärimaa, 40% elamumaa, määrata ehitusõigus üksikelamu ehitamiseks ning planeerida maa-ala lõkkeaseme, telkimisala ja autokämpingute puhkeala rajamiseks.

Katastriüksuste jagamine

Nõustuti Liitva tn 1, 3, 5, 15, 17, 29, 31 ja 33 katastriüksuste jagamisega. Moodustuvad kaheksa elamumaa ja kümme transpordimaa sihtotstarbega katastriüksust.

Ehitusloa väljastamine

Väljastati ehitusluba üksikelamu laiendamiseks ja ümberehitamiseks asukohaga Liitva tn 41.

15 PÄEVA ENIMLOETUD

VIIMASED