Menu

Võru Linnavalitsuse istung 2. novembril

  • Kirjutas Võrumaa Teataja

FOTO: ANDREI JAVNAŠAN Võrumaa Teataja

Linnavalitsus kehtestas tänasel istungil linnavalitsuse liikmete tööjaotuse ja asendamise korra.

Linnapea Anti Allas: üldjuhtimine, linna esindamine, linna eelarve, sh laenupoliitika, raamatupidamise korraldamine, suhted avalikkusega, arendustegevus, turism, info- ja kommunikatsioonitehnoloogia, sisekontroll, linnavara haldamine, ühistransport, maakonna arengu korraldamine, selle elluviimise suunamine.

Abilinnapea Sixten Sild: haridus, kultuur ja sport, noorsootöö, sotsiaalteenused, sotsiaaltoetused, muu sotsiaalabi andmine, eakate hoolekanne, lastekaitse, tervishoid, välissuhted.

Abilinnapea Toomas Sarapuu: elamu- ja kommunaalmajandus, teede ehitamine ja korrashoid, liikluskorraldus, heakord ja haljastus, keskkonnakaitse, jäätmehooldus, veevarustus ja kanalisatsioon, energiamajandus, ehitus, sh ehitusjärelevalve, ruumiline planeerimine, linna maakasutus ja maareform, kalmistumajandus, kriisireguleerimise korraldamine.

Linnavalitsuse liikmete asendamise kord on järgmine: linnapea Anti Allase asendajad on abilinnapea Sixten Sild (esimene asendaja) ja abilinnapea Toomas Sarapuu (teine asendaja). Sixten Silla asendaja on Toomas Sarapuu  ja Toomas Sarapuu asendaja on Sixten Sild.

15 PÄEVA ENIMLOETUD

VIIMASED