Menu

Võru Linnavalitsuse istung 15. novembril

  • Kirjutas Võrumaa Teataja

FOTO: ANDREI JAVNAŠAN Võrumaa Teataja

Klassikomplektide arvu määramine

2018/2019. õppeaasta 1. klasside klassikomplektide arvuks määrati Võru Kesklinna Koolis kaks ja Võru Kreutzwaldi Koolis neli.

Ürituse kooskõlastamine ja pargi sulgemine

Sihtasutusele Võru Kannel anti nõusolek avaliku ürituse "Võru linna jõulupuu tulede süütamine" läbiviimiseks 3. detsembril 2017 kella 16–17 Võru Kesklinna pargis.

Äriruumi üürilepingu pikendamine

Pikendati Võru Linnavalitsuse ja aktsiaselts Telia Eesti vahel 2012. aastal sõlmitud äriruumi üürilepingut viie aasta võrra, tähtajaga 1.01.2018 kuni 31. detsember 2023.

Ehitusloa väljastamine

Väljastati ehitusluba veetorustiku ehitamiseks asukohtadega Kose tee 3c, Jaama tänav.

Linna nimel liikmeõigusi teostava isiku nimetamine

Mittetulundusühingusse Kagu Ühistranspordikeskus nimetati Võru linna nimel liikmeõigusi teostavaks isikuks linnapea Anti Allas.

15 PÄEVA ENIMLOETUD

VIIMASED