Menu

Võru Linnavolikogu istung 24. novembril

  • Kirjutas Võrumaa Teataja

FOTO: ANDREI JAVNAŠAN Võrumaa Teataja

Seoses Anti Allase, Sixten Silla ja Toomas Sarapuu  tööle asumisega Võru linnavalitsuses, alustasid volikogus asendusliikmetena tööd Kasper Keps, Inge Järvpõld ja Viktor Puolakainen.

Hüvitise maksmine

Tulenevalt linna põhimääruses sätestatust otsustas volikogu maksta ametist vabastatud endisele abilinnapeale Kalev Ilvesele hüvitist kolme ametipalga ulatuses.

Võru Linnavalitsuse liikmetele preemia määramine

Volikogu otsustas maksta perioodi 2013–2017 linnavalitsuse koosseisus olnud Anti Allasele ja Sixten Sillale preemiat ühe kuu ametipalga ulatuses.

Võru Linnavolikogu alatiste komisjonide moodustamine, esimeeste ja aseesimeeste valimine, komisjonide põhimääruste kinnitamine

Moodustati Võru Linnavolikogu alatised komisjonid, kinnitati põhimäärused, valiti komisjonidele esimehed ja aseesimehed ning kinnitati koosseisud järgnevalt:

hariduskomisjon: esimees Ene Liivamägi, aseesimees Helga Ilves, liikmed Inge Järvpõld, Ester Peterson, Aigi Musto, Rait Laatsit,  Iiris Tagen, Helena Linnamägi, Hille Saarepuu.

keskkonnakomisjon: esimees Halliki Karba, aseesimees Olev Lüütsepp, liikmed Kalev Ottis, Hasso Ploomipuu, Rando Raudsepp, Martin Kikas, Andy Karjus, Ene Liivamägi.

korrakaitsekomisjon: esimees Halliki Karba, aseesimees Argo Mõttus, liikmed Ülo Tulik, Anti Paap, Jaan Ossis, Urmas Vahter, Kaino Zilmer, Triinu Õispuu, Natalia Mikson, Anti Haugas.

kultuurikomisjon: esimees Helga Ilves, aseesimees Hille Saarepuu, liikmed Merle Koik, Andy Karjus, Erja Arop, Ülle Voitka, Helkiv Labbi, Kasper Keps, Eliise Abel, Timo Tammik.

majanduskomisjon: esimees Jüri Miks, aseesimees Juri Gotmans, liikmed Andres Kõiv, Andres Visnapuu, Merike Gorshkova, Argo Mõttus, Mart Timmi, Aavo Hummal, Merle Koik. 

rahanduskomisjon: esimees Helga Ilves, aseesimees Juri Gotmans, liikmed Kasper Keps, Anti Haugas, Aavo Hummal, Alla Traagel, Andres Visnapuu, Marko Tiisler.

revisjonikomisjon: esimees Rein Peedumäe, aseesimees Tarmo Piirmann, liikmed Halliki Karba, Helga Ilves, Argo Mõttus.

sotsiaalkomisjon: esimees Inge Järvpõld, aseesimees Viktor Puolakainen, liikmed Helve Siidra, Margit Kõivomägi, Ester Peterson, Reet Kangro, Ere Kungla, Anti Paap.

Võru Linnavolikogu läbirääkimiste komisjoni moodustamine

Volikogu otsustas alustada Võru linna koolieelsete lasteasutuste õpetajate volitatud esindajatega õpetajate töötasu alammäära osas läbirääkimisi. Moodustati komisjon, kuhu kuuluvad: esimees Juri Gotmans, aseesimees Anti Haugas, liikmed Ene Liivamägi, Anti Allas, Sixten Sild, Peep Poltimäe, Kerstin Tammjärv, Helga Ilves, Esko Hillep, Tarmo Piirmann.

Esindajate nimetamine Eesti Linnade Liidu üldkoosolekule ja volikogusse

Võru linna esindajateks mittetulundusühingu Eesti Linnade Liit üldkoosolekule nimetati:

Anti Allas, asendajaks Toomas Sarapuu;

Anneli Ott, asendajaks Alla Traagel;

Juri Gotmans, asendajaks Sixten Sild;

Ülo Tulik, asendajaks Andres Visnapuu.

Võru linna esindajateks mittetulundusühingu Eesti Linnade Liit volikogusse nimetati:

Anti Allas, asendajaks Sixten Sild;

Anneli Ott, asendajaks Ülo Tulik.

Esindajate nimetamine Võrumaa Omavalitsuste Liidu juhtorganitesse

Võru linna esindajaks mittetulundusühingu Võrumaa Omavalitsuste Liit üldkoosolekul nimetati Anti Allas (asendajaks Sixten Sild) ja Ülo Tulik (asendajaks Andres Visnapuu). 

Võru linna esindajaks mittetulundusühingu Võrumaa Omavalitsuste Liit juhatuses nimetati Anti Allas ja tema asendajaks Sixten Sild.                

Esindajate määramine hoolekogudesse

Määrati Võru linna haridusasutuste hoolekogudesse Võru Linnavolikogu esindajad järgmiselt:

Võru Kreutzwaldi Kool: Helga Ilves
Võru Kesklinna Kool: Inge Järvpõld
Võru Gümnaasium: Ene Liivamägi
Võru Täiskasvanute Gümnaasium: Viktor Puolakainen
Võru Järve Kool: Viktor Puolakainen 
Võru Muusikakool: Helga Ilves
Võru Spordikool: Juri Gotmans        
Võru Kunstikool: Inge Järvpõld
Võru Lasteaed Punamütsike: Viktor Puolakainen 
Võru Lasteaed Päkapikk: Ester Peterson
Võru Lasteaed Sõleke: Hille Saarepuu
Võru Lasteaed Okasroosike: Halliki Karba

Võru Linnavalitsuse hallatava asutuse Nöörimaa Tugikodu hoolekogusse Võru Linnavolikogu esindajaks määrati Margit Kõivomägi.

15 PÄEVA ENIMLOETUD