Menu

Võru Linnavalitsuse istung 6. detsembril

FOTO: ANDREI JAVNAŠAN Võrumaa Teataja

Võru Täiskasvanute Gümnaasiumi arengukava 2018-2028

Kinnitati Võru Täiskasvanute Gümnaasiumi arengukava 2018-2028

Riigihanke korraldamine

Korraldatakse riigihange "Võru linna keskväljaku ehitamine". 

Riigihange on jagatud kaheks osaks. Osa 1 hõlmab kõiki väljaku ehitamisega seonduvaid töid. Muuhulgas kuulub tööde mahtu ka purskkaevu ja lava rajamine ning tänava- ja platsivalgustite tootmine, tarnimine ja paigaldamine. Osa 2 hõlmab väljakule paigaldatava linnamööbli tootmist, tarnimist ja paigaldamist.

Komisjonide moodustamine

Moodustati Võru linnavalitsuse alatised komisjonid ning kinnitati koosseisud.

Korraldatud jäätmeveo dokumentide menetlemise komisjon: abilinnapea Toomas Sarapuu (esimees), maakorraldaja-geodeet Tauno Asi (aseesimees), sotsiaaltööspetsialist Eve Tšegurov, keskkonna-ja järelevalvespetsialist Tiina Randjärv.

 Liikluskomisjon: abilinnapea Toomas Sarapuu (esimees), linnamajanduse osakonna juhataja asetäitja Risto Aim (aseesimees), linnamajanduse osakonna juhataja Raiko Palm, majandusspetsialist, abipolitseinik Egon Taal, planeerimisspetsialist Remida Aasamäe, Maanteeameti Liikluskorralduse osakonna Piirkondliku liikluskorralduse talituse liikluskorraldaja Raul Goos, Maanteeameti Tartu teenindusbüroo Võru ja Põlva vanem Andu Värton, Võrumaa Autokooli juhataja ning teooria- ja sõiduõpetaja Raul Kell,  Politsei- ja Piirivalveameti Lõuna prefektuuri Kagu politseijaoskonna Võru menetlusgrupi vanemliikluspolitseinik Tarmo Tammesoo.

Hooldamata hauaplatsiks tunnistamise komisjon: abilinnapea Toomas Sarapuu (esimees), linnamajanduse osakonna juhataja Raiko Palm (aseesimees), haljastuse ja linnakujunduse spetsialist Anne Vahtla,  keskkonna- ja järelevalve spetsialist Tiina Randjärv,  kalmistu järelevalve spetsialist Asa Mõttus.

Võru linna muinsuskaitse komisjon: abilinnapea Toomas Sarapuu (esimees), peaarhitekt Diana Vene (aseesimees), planeerimisspetsialist Remida Aasamäe, maakorraldaja-geodeet Tauno Asi, rahandusosakonna juhataja Kerstin Tammjärv.

Linnavara komisjon: abilinnapea Toomas Sarapuu (esimees), linnamajanduse osakonna juhataja Raiko Palm (aseesimees), linnavarade vanemspetsialist Eve Saaremägi, juriidilise osakonna juhataja Esko Hillep, maakorraldaja-geodeet Tauno Asi. 

Linnavarade mahakandmise ja arvelevõtmise komisjon: abilinnapea Toomas Sarapuu (esimees), linnamajanduse osakonna juhataja Raiko Palm (aseesimees), linnavarade vanemspetsialist Eve Saaremägi, linnamajanduse osakonna juhataja asetäitja Risto Aim, majandusspetsialist Egon Taal, pearaamatupidaja asetäitja Kati Pintmann, raamatupidaja Signe Hillep.

Enampakkumise korraldamine linnavara võõrandamiseks

Otsustati korraldada kirjalik enampakkumine halvas seisus skate-pargi rampidele, asukohaga Vee tn 4c, alghinnaga 1 euro objekti kohta.

Isikliku kasutusõiguse seadmine

Anti nõusolek isikliku kasutusõiguse seadmiseks Elektrilevi OÜ kasuks Tallinna maantee T2 kinnistule. Määrati isikliku kasutusõiguse ala ning tingimused.

Tallinna mnt 42e maa ostueesõigusega erastamine

Määratai aadress Tallinna mnt 42e ning anti nõusolek nimetatud maal asuva ehitise teenindamiseks vajaliku 6548 m² suuruse maa ostueesõigusega erastamisega hoone omanikele. Erastatava maa sihtotstarbeks määrati 100% tootmismaa.

Riigihanke tulemuste kinnitamine 

Riigihankel "Võru Kesklinna Kooli peahoone ja õueala rekonstrueerimine" edukaks tunnistati aktsiaseltsi Semuehitus pakkumus maksumusega 2 016 810,92 eurot (hind ei sisalda käibemaksu).

Liikmeõigusi teostava isiku nimetamine

Mittetulundusühingusse Võru Jäätmekeskus Võru linna nimel liikmeõigusi teostavaks isikuks alates 8. detsembrist 2017 nimetati abilinnapea Toomas Sarapuu.

Aktsionäriõigusi teostava isiku nimetamine

Aktsiaseltsis Võru Vesi linna nimel aktsionäriõigusi teostavaks isikuks alates 8. detsembrist  2017 nimetati abilinnapea Toomas Sarapuu.

15 PÄEVA ENIMLOETUD

VIIMASED