Menu

Võru maakonna omavalitsuste taristutoetused on kuni 736 eurot inimese kohta

  • Kirjutas Võrumaa Teataja

Riigikontroll: omavalitsused ei suuda enda teenuste osutamiseks vajalikku taristut korrastada

OMAVALITSUSTE VÕIMETUS ❯ Riigikontroll leidis kohalikele omavalitsustele viimasel kümnel aastal antud investeeringutoetusi analüüsides, et oluliste muudatusteta rahastamissüsteemis ei ole omavalitsused võimelised enda kehvas seisus lasteaedu, koole ja muid hooneid korrastama. Samas on riik aastate jooksul jaotanud raha ilma taristust terviklikku pilti omamata ning sealjuures ka sellistele objektidele, mida esialgu planeeritud mahus või otstarbel enam ei kasutata.

Ehkki haldusreformi tulemusel aastal 2018 väheneb kohalike omavalitsuste arv ning uued omavalitsused on usutavasti võimekamad neile seadusest tulenevate ülesannete täitmisel, ei ole neil lähiaastatel kuskilt võtta üle 800 miljoni euro, mida nende hinnangul oleks vaja neile prioriteetsete hoonete seisukorra parandamiseks. Seda on üle 2,4 korra rohkem, kui viimase kümne aasta jooksul toetusi eraldatud: aastatel 2007– 2016 on kohalikud omavalitsused mitmesuguseid toetusi hoonete korrastamiseks või ehitamiseks saanud kokku 345 miljonit eurot.

15 PÄEVA ENIMLOETUD

VIIMASED