Menu

Tõnu Vaask: Toetan igal kolmel juhul rafineerimistehase ehitamist

Selline näeb välja nüüdisaegne ringmajandusega biomajandus - puidurafineerimise tehas või teiste sõnadega biotoodete tehas, kus toodetakse kaupu sellisel moel, et neid saab uuesti ja uuesti kasutada. Tehase teadusuuringuid nõustavad  Eesti maaülikooli, Tartu ülikooli ja Tallinna tehnikaülikooli rektoritest moodustatud sõltumatu Est-Fori akadeemiline nõukoda. Pildil tagapool on pruunikad palgifirnad, paremal heledad hakkepuidu kuhilad. Keskel tehasehooned ja vasakul puhastusseadmed.  Allikas: EST-FOR INVEST

Looduskaitsja, metsa- ja pillimees Tõnu Vaask: „Toetan igal kolmel juhul rafineerimistehase ehitamist!”

ROHELINE KULD ❯ Tuntud ja suurte kogemustega looduskaitsja, pilli- ja metsamees Tõnu Vaask ütleb Parksepas oma Sooja-Jüri kinnistu langil, kuhu on äsja istutanud 2000 männi- ja 1500 kuuseistikut, et on igati puidu rafi - neerimistehase Lõuna-Eestisse rajamise poolt.

Ei saa kahtluse alla seada mehe sõnu, kes on terve elu toimetanud metsas, lõpetanud muusikakoolis trompetieriala ja on Võrumaa metsaühistu asutajaliige.

Elupõline looduskaitsja, metsa- ja pillimees Tõnu Vaask Soja-Jüri kinnistu langil, kuhu ta istutas sel kevadel kokku 3500 männi- ja kuuseistikut. Lank oli istutamiseks ette valmistatud ketasadraga. Foto: ANDREI JAVNAŠAN

„Paberipuu peab praegu vedama kas Pärnusse või Kundasse. Mõlemad kohad on meile väga kauged ja transport läheb nii kalliks, et tulemuseks ei ole müügitulu vaid müügimiinus,” räägib Tõnu Vaask. „Seega tasuks näiteks kasepaberipuu teha hakkeks, kuid ka hakke hinnad on viimasel ajal langenud.”

„Toetan igal kolmel juhul rafi neerimistehase Lõuna-Eestisse ehitamist ja puidu väärindamist. Me ei ole nii kehvad, et veame välja ehedat metsamaterjali ja loobume seega rahast, mida annab väärindamine,” hindab tehase vajalikkust Tõnu Vaask.

Eestis on umbes 140 000 metsaomanikest leibkonda, kellele loob moodne tehas kordades paremad väljavaated metsaga tegelemiseks.

KUUM

ENIMLOETUD

VIIMASED

Prev Next