Menu

Eesti lipu häll Otepää tähistas Eesti lipu sünnipäeva

  • Kirjutas Võrumaa Teataja

Eesti lipp 133 tähistamine. Fotod: Monika Otrokova

Eesti lipu häll Otepää tähistas lipu õnnistamise 133. aastapäeva 4. juunil 2017 rongkäigu ja jumalateenistustega.

Traditsiooniliseks lipurongkäiguks kogunes ilusal pühapäevasel päeval Otepää vallavalitsuse ette palju rongkäigulisi. Nagu tavaks saanud, marssis kõige ees suuremõõtmelist Eesti lippu kandev Eesti Üliõpilaste Selts. Seejärel möödusid Valga maavalitsuse, Sangaste, Palupera ja Otepää valla esindused, Otepää politsei, kaitseliidu, naiskodukaitse, kodutütarde ja noorkotkaste lipud. Otepää naiskodukaitse ridades marssisid ka Kanepi naiskodukaitsjad. Lipuga oli väljas Otepää Naisselts. Rongkäigus osalesid ka mitmed Otepää kodanikud. Sellel aastal olid Otepääle külla ja rongkäigus osalema tulnud Tartu gümnaasiumite esindused eesotsas Tartu linnapea Urmas Klaas.  Osa võtsid ka Otepää Motoklubi liikmed, kes aitasid politseil üritust turvata.

Akadeemilistest organisatsioonidest olid rongkäigus lisaks EÜS-ile liputoimkonnaga korp!! Sororitas Estoniae ja Filiae Patriae. Värvidega olid väljas korp!! Fraternitas Liviensis, Fratsernitas Estica ja  Indla. Rongkäigulistele muretses sini-must-valged lipud Riigikantselei. Rõõmsat meeleolu lõi Pühajärve Puhkpilliorkester.

Rongkäik kulges vallamaja eest kirikumõisasse, kus EÜS-i liikmed rahvuslipu heiskasid. Päevakohased sõnavõtud tegid EELK Otepää Maarja koguduse vaimulik Marko Tiirmaa, EÜS-i kirjatoimetaja Tõnn Adermann, Valga maavanem Margus Lepik, Otepää vallavanem Kalev Laul ja Tartu linnapea Urmas Klaas. 

„Lipp on meie ühtsuse sümbol, see esindab kõike seda, mis meie jaoks on oluline ja kallis,“ sõnas Otepää vallavanem Kalev Laul. „Seetõttu, kui selleks on põhjust, lehvigu alati sini-must-valge trikoloor.“

Traditsiooni kohaselt asetasid EÜSi liikmed ja Jüri Trei Eesti Lipu Seltsist Otepää surnuaial pärjad lahkunud Otepää kirikuõpetaja Jüri Stepanovi  ja Eesti lipu õnnistamise ajal kirikuõpetajana teeninud Burchard Sperrlingki hauale.

Pidulikul jumalateenistusel Otepää Maarja kirikus teenis EELK Otepää Maarja koguduse vaimulik Marko Tiirmaa, kontserdil esinesid Laura Põlvere ja Kusti Lemba.

Lisaks sellele oli samal päeval kavas Eesti lipu päevale ja Nelipühale pühendatud oikumeeniline jumalateenistus, kus teenisid Eesti Kirikute Nõukogusse kuuluvate kristlikute koguduste ja kirikute vaimulikud. Jumalateenistusel teenisid: EELK peapiiskop Urmas Viilma, EELK Lõuna piirkonna piiskop Joel Luhamets, EELK Otepää Maarja koguduse hooldajaõpetaja, EELK Valga praostkonna abipraost Vallo Ehasalu, EELK Otepää Maarja koguduse diakon Marko Tiirmaa, EELK Välis-Eesti Piiskopkonna peasekretär praost Mart Salumäe, Eesti Lipu Seltsi esimees, diplomaat Jüri Trei, Eesti Üliõpilaste Seltsi liputoimkond, Eesti Kirikute Nõukogu president emeriitpeapiiskop Andres Põder, Eesti Evangeeliumi Kristlaste ja Baptistide Koguduste Liidu president pastor Erki Tamm, Eesti Metodisti Kiriku pastor Priit Tamm, Rooma-Katoliku Kiriku preester Miguel Arata, Eesti Kristliku Nelipühi Kiriku juht pastor Alur Õunpuu, Adventistide Koguduste Eesti Liidu president pastor Ivo Käsk, Eesti Apostlik-Õigeusu Kiriku diakon Toomas Erikson, Eesti Karismaatilise Episkopaalkiriku preester Thomas Eriste, EELK Valga praostkonna projektkoor ja lastekoor Ingrid Tigase ja Meelis Roosaare juhatusel. Viiulil: Eveli Roosaar, Rebekka Tutskanjuk, Linda-Reet Groote ja Uku Toots, orelil Miina-Liisa Kuusemaa. Jumalateenistusest tegi otseülekande Eesti Rahvusringhääling.

 

  1. juunil 1884. aastal kogunes 24 eesti soost haritlast Otepääle, et pühitseda ja õnnistada Eesti Üliõpilaste Seltsi sini-must-valge lipp. Lipp pühitseti Otepää pastoraadis. Eesti iseseisvumisel  saigi riigilipuks Eesti Üliõpilaste Seltsi sini-must-valge rahvuslipp.

15 PÄEVA ENIMLOETUD