Menu

Uus asukoht: hooldekodu plaanitakse Jüri ja Kreutzwaldi tänava nurgale

HOOLDUS ❯ Võrru plaanitav neljakümne kohaga erihooldekeskus ehitatakse tänaste plaanide kohaselt mitte Olevi tänavale, vaid Kreutzwaldi ja Jüri tänava nurgale. Räpina maantee äärde jääv krunt polnud madalate hoonete jaoks sobiv, muudatuse kaudseks põhjuseks oli ka piirkonna elanike vastuseis.

„Uus lahendus ei erine palju vanast, sest meie vajadused on jäänud samaks,” rääkis MTÜ Lõuna-Eesti Erihooldusteenuste Keskuse (EHTK) juhataja Kaja Solom. „Uues asukohas on võimalik hooned avaramalt paigutada, hooldekodu majad ei oleks nüüd päris külg-külje kõrval.”

Miljonieurone projekt

EHTK saab kasutada Euroopa erihoolekandeteenuste reorganiseerimise toetusraha, et rajada Võru linna uus keskus psüühikahäiretega inimestele. Plaanitava erihooldekeskuse maksumus on ligikaudu miljon eurot, sellest 15 protsenti moodustab EHTK omaosalus, pärast detailplaneeringu valmimist koostatakse täpsemad fi nantsplaanid. Täna otsitakse keskusele kohta.

Keskus plaaniti algselt rajada Olevi tänava ja Räpina maantee nurgal asuvale vabale krundile. See plaan on tänaseks muutunud. Ühelt poolt selgus, et teede ristmikku jääv madal maa-ala pole ühekordsete hoonete ehitamiseks sobilik, teisalt mõjutas plaani kohalike elanike vastuseis.

KUUM

ENIMLOETUD

VIIMASED

Prev Next