Menu

Veelkord veeteenuse hinnatõusust Võru linnas

Foto: ANDREI JAVNAŠAN/Võrumaa Teataja

Veeteenuse hinna kooskõlastab ja kinnitab Konkurentsiamet, mitte Võru linnavalitsus ega AS Võru Vesi. Viimane veeteenuse hinnatõus Võru linnas oli aastal 2010, kirjutab Võru Linna Leht.

Alates käesoleva aasta 1. detsembrist muutuvad ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni teenuste hinnad. Võru linna tarbija jaoks tõuseb vee- ja kanaliteenuse hind kokku 10,5%. Leibkonna kohta tõuseb vee hind kuus 74 eurosenti ning kanaliteenuse hind 60 eurosenti, seega kokku leibkonna kohta 1,34 eurot.

Üle 2000 inimekvivalendiga piirkondades, mille hulka kuulub ka AS Võru Vesi teeninduspiirkond, kinnitab alates 2010. aasta oktoobrist hinna Konkurentsiamet. Siinkohal on oluline ka märkida, et teenuse hind on Võru linnas püsinud muutumatuna seitse aastat.

Uued hinnad tagavad tulevaste investeeringute teostamiseks ning seaduse nõuetest tuleneva vee-ettevõtja jätkusuutlikkuse, kuna Euroopa Liidu Ühtekuuluvusfondist Võru linnale taotletava 2,4 miljoni euro suuruse toetuse vältimatuks tingimuseks on Konkurentsiameti poolt kooskõlastatud hind.

KUUM

15 PÄEVA ENIMLOETUD

VIIMASED

Prev Next